LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut kasvinviljelytilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 28.3.2023
            Tunnusluvut                 2015    
Muut kasvinviljelytilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 6 220 2 690 1 510 860 670 440 50 0
Tiloja otoksessa 90<n<100 11<n<20 20<n<30 20<n<30 11<n<20 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 52,9 22,6 43,7 74,8 84,7 160,6 . .
Eläinyksiköt 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 . .
Yrittäjänvoitto -22 500 -11 400 -20 900 -15 000 -35 300 -94 800 . .
        + Palkkavaatimus 16 700 6 290 11 800 14 000 49 500 49 800 . .
        + Korkovaatimus 9 260 3 820 7 930 13 100 15 900 25 300 . .
Yrittäjätulo 3 430 -1 280 -1 200 12 000 30 000 -19 700 . .
Kannattavuuskerroin 0,13 -0,13 -0,06 0,44 0,46 -0,26 . .
Yrittäjätulo 3 430 -1 280 -1 200 12 000 30 000 -19 700 . .
        - Korkovaatimus -9 270 -3 830 -7 940 -13 000 -15 800 -25 200 . .
=Työansio -5 830 -5 110 -9 140 -1 090 14 200 -45 000 . .
        Työtunnit 1 070 400 750 890 3 170 3 190 . .
=Työtuntiansio -5,4 -12,7 -12,1 -1,2 4,5 -14,1 . .
        Oma pääoma 206 500 96 800 188 500 253 800 382 000 459 700 . .
        Koko pääoma 281 400 113 400 223 500 347 900 564 000 801 000 . .
Omavaraisuusaste 73,4 85,4 84,4 73,0 67,7 57,4 . .
        Korvaus koko pääomalle -11 000 -7 060 -11 800 690 -13 100 -61 000 . .
        Pääoma tilikautena 279 000 113 200 221 400 341 800 549 300 813 300 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,0 -6,2 -5,3 0,2 -2,4 -7,5 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi