LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Maitotilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 21.5.2024
            Tunnusluvut                 2015    
Lypsykarjatilat
Keskiarvo 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000
Tiloja edustettuna 6 250 460 2 050 2 840 740 140 10
Tiloja otoksessa 280<n<290 5<n<10 50<n<60 120<n<130 70<n<80 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 67,8 28,9 40,9 71,3 136,0 153,8 .
Eläinyksiköt 55,7 12,7 26,4 58,3 119,2 223,8 .
Yrittäjänvoitto -50 100 -36 300 -42 800 -56 300 -50 200 -74 000 .
        + Palkkavaatimus 63 100 37 200 50 600 70 300 77 000 111 400 .
        + Korkovaatimus 19 200 8 580 10 500 19 800 40 200 60 600 .
Yrittäjätulo 30 900 6 230 17 200 32 800 65 600 93 800 .
Kannattavuuskerroin 0,38 0,14 0,28 0,36 0,56 0,55 .
Yrittäjätulo 30 900 6 230 17 200 32 800 65 600 93 800 .
        - Korkovaatimus -17 900 -5 400 -9 430 -18 800 -38 800 -56 300 .
=Työansio 12 900 840 7 750 13 900 26 700 37 400 .
        Työtunnit 4 040 2 380 3 240 4 500 4 930 7 140 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 3,2 0,4 2,4 3,1 5,4 5,2 .
        Oma pääoma 421 200 169 500 253 200 455 800 788 300 1 096 000 .
        Koko pääoma 650 800 176 700 300 800 702 100 1 385 000 2 258 000 .
Omavaraisuusaste 64,7 96,0 84,2 64,9 56,9 48,5 .
        Korvaus koko pääomalle -27 000 -30 500 -31 800 -32 000 1 900 2 880 .
        Pääoma tilikautena 650 900 185 600 308 600 685 600 1 419 000 2 276 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,1 -16,5 -10,3 -4,7 0,1 0,1 .

9470843

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi