LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Maitotilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2015    
Lypsykarjatilat
Keskiarvo 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000
Tiloja edustettuna 7 730 510 2 360 3 640 1 000 170 30
Tiloja otoksessa 280<n<290 5<n<10 40<n<50 120<n<130 80<n<90 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 67,9 28,7 37,7 70,1 131,8 150,2 .
Eläinyksiköt 55,9 12,7 24,8 55,4 116,9 217,3 .
Yrittäjänvoitto -49 000 -30 300 -41 600 -53 500 -52 300 -74 000 .
        + Palkkavaatimus 62 700 36 500 48 700 69 400 76 300 109 000 .
        + Korkovaatimus 17 600 6 400 8 120 18 000 37 100 56 300 .
Yrittäjätulo 31 000 10 900 15 200 33 800 61 000 91 300 .
Kannattavuuskerroin 0,39 0,25 0,27 0,39 0,54 0,55 .
Yrittäjätulo 31 000 10 900 15 200 33 800 61 000 91 300 .
        - Korkovaatimus -17 400 -4 710 -8 120 -17 900 -37 000 -56 300 .
=Työansio 13 600 6 160 7 060 15 800 23 900 35 000 .
        Työtunnit 4 010 2 340 3 120 4 440 4 880 6 980 .
=Työtuntiansio 3,4 2,6 2,3 3,6 4,9 5,0 .
        Oma pääoma 408 600 147 500 232 400 433 300 754 100 1 079 000 .
        Koko pääoma 634 600 153 700 269 900 645 800 1 347 000 2 182 000 .
Omavaraisuusaste 64,4 95,9 86,1 67,1 56,0 49,5 .
        Korvaus koko pääomalle -26 500 -25 200 -32 100 -30 600 -2 370 1 090 .
        Pääoma tilikautena 638 800 163 900 279 200 638 300 1 375 000 2 196 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,2 -15,4 -11,5 -4,8 -0,2 0,0 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi