LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Lammas ja vuohitilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2015    
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat
Keskiarvo 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000
Tiloja edustettuna 310 90 110 70 30
Tiloja otoksessa 5<n<10 0<n<4 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 43,4 . . . .
Eläinyksiköt 28,9 . . . .
Yrittäjänvoitto -24 200 . . . .
        + Palkkavaatimus 29 600 . . . .
        + Korkovaatimus 10 700 . . . .
Yrittäjätulo 16 400 . . . .
Kannattavuuskerroin 0,41 . . . .
Yrittäjätulo 16 400 . . . .
        - Korkovaatimus -10 700 . . . .
=Työansio 5 660 . . . .
        Työtunnit 1 910 . . . .
=Työtuntiansio 3,0 . . . .
        Oma pääoma 243 400 . . . .
        Koko pääoma 314 600 . . . .
Omavaraisuusaste 77,4 . . . .
        Korvaus koko pääomalle -12 000 . . . .
        Pääoma tilikautena 303 800 . . . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,0 . . . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi