LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Kasvihuoneyritykset
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 28.3.2023
            Tunnusluvut                 2015    
Kasvihuoneyritykset
Keskiarvo 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000
Tiloja edustettuna 830 80 390 230 70 10 30 20
Tiloja otoksessa 60<n<70 0<n<4 11<n<20 20<n<30 11<n<20 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 0,5 . 0,4 0,4 0,8 . 1,6 .
Eläinyksiköt 0,0 . 0,0 0,0 0,0 . 0,0 .
Yrittäjänvoitto -22 600 . -30 -21 300 -14 900 . -118 600 .
        + Palkkavaatimus 54 400 . 43 300 62 700 63 100 . 66 000 .
        + Korkovaatimus 11 700 . 5 190 9 530 21 200 . 46 600 .
Yrittäjätulo 43 400 . 48 500 50 800 69 200 . -6 100 .
Kannattavuuskerroin 0,66 . 1,00 0,70 0,82 . -0,05 .
Yrittäjätulo 43 400 . 48 500 50 800 69 200 . -6 100 .
        - Korkovaatimus -11 600 . -5 190 -9 540 -21 100 . -46 600 .
=Työansio 31 700 . 43 300 41 300 48 100 . -52 700 .
        Työtunnit 3 480 . 2 770 4 010 4 040 . 4 220 .
=Työtuntiansio 9,1 . 15,6 10,3 11,9 . -12,5 .
        Oma pääoma 241 300 . 106 200 212 400 408 100 . 857 100 .
        Koko pääoma 724 200 . 291 300 652 900 1 416 000 . 2 765 000 .
Omavaraisuusaste 33,3 . 36,4 32,5 28,8 . 31,0 .
        Korvaus koko pääomalle -1 230 . 10 000 -5 740 28 100 . -33 300 .
        Pääoma tilikautena 706 200 . 294 000 622 600 1 441 000 . 2 867 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,2 . 3,4 -0,9 2,0 . -1,2 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi