LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 21.5.2024
            Tunnusluvut                 2015    
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000 1.500.000-3.000.000 3.000.000-
Tiloja edustettuna 32 600 6 620 5 440 6 080 6 150 5 740 1 940 390 110 100 30 0
Tiloja otoksessa 810<n<820 40<n<50 50<n<60 110<n<120 170<n<180 220<n<230 120<n<130 30<n<40 11<n<20 5<n<10 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 61,8 24,9 42,3 62,1 74,6 86,7 122,6 100,7 44,8 28,2 12,9 .
Eläinyksiköt 27,0 0,4 0,7 4,0 24,4 57,2 124,1 255,5 94,4 153,2 198,8 .
Yrittäjänvoitto -30 000 -19 100 -19 600 -27 300 -31 700 -45 200 -44 800 -77 600 -9 420 1 320 -268 900 .
        + Palkkavaatimus 29 800 8 510 12 600 19 700 39 400 54 700 64 000 90 800 63 900 38 600 70 500 .
        + Korkovaatimus 16 600 6 090 9 430 17 300 18 000 25 100 33 600 39 000 19 500 34 700 103 900 .
Yrittäjätulo 14 800 -4 560 2 080 7 270 23 600 31 500 51 100 50 300 72 700 64 200 -100 000 .
Kannattavuuskerroin 0,32 -0,31 0,09 0,20 0,41 0,40 0,52 0,39 0,87 0,88 -0,57 .
Yrittäjätulo 14 800 -4 560 2 080 7 270 23 600 31 500 51 100 50 300 72 700 64 200 -100 000 .
        - Korkovaatimus -14 900 -6 070 -9 160 -14 900 -15 800 -22 000 -31 900 -37 100 -18 100 -24 300 -98 300 .
=Työansio -180 -10 600 -7 070 -7 650 7 700 9 680 19 400 13 200 54 500 39 900 -198 300 .
        Työtunnit 1 910 540 800 1 260 2 520 3 500 4 100 5 810 4 090 2 470 4 520 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) -0,1 -19,5 -8,8 -6,1 3,1 2,8 4,7 2,3 13,3 16,1 -43,9 .
        Oma pääoma 351 200 154 200 222 500 329 000 398 000 507 400 721 700 753 700 374 700 610 400 2 180 000 .
        Koko pääoma 478 800 172 400 247 400 405 300 502 100 743 800 1 168 000 1 675 000 1 432 000 1 147 000 4 090 000 .
Omavaraisuusaste 73,4 89,5 90,0 81,2 79,3 68,2 61,8 45,0 26,2 53,2 53,3 .
        Korvaus koko pääomalle -11 900 -12 500 -9 720 -10 700 -12 800 -17 400 -3 030 -16 900 28 100 38 100 -129 700 .
        Pääoma tilikautena 473 400 170 200 244 200 401 800 495 800 727 800 1 172 000 1 690 000 1 401 000 1 168 000 3 865 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,5 -7,4 -4,0 -2,7 -2,6 -2,4 -0,3 -1,0 2,0 3,3 -3,4 .

9470840

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi