LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022e  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 9.6.2023
            Tunnusluvut                 2015    
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000 3.000.000_
Tiloja edustettuna 35 800 7 030 5 520 6 650 7 090 6 630 2 170 440 110 100 30 0
Tiloja otoksessa 810<n<820 40<n<50 60<n<70 110<n<120 170<n<180 220<n<230 120<n<130 30<n<40 11<n<20 5<n<10 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 62,3 24,5 43,5 61,9 72,4 85,8 123,2 108,5 45,6 27,9 12,9 .
Eläinyksiköt 27,9 0,0 0,5 4,3 24,3 58,1 124,1 247,2 94,4 151,6 198,8 .
Yrittäjänvoitto -29 900 -16 700 -19 000 -27 200 -31 700 -45 300 -44 000 -86 200 -11 400 400 -268 900 .
        + Palkkavaatimus 30 600 7 290 12 300 19 500 40 000 55 900 64 700 89 200 64 000 38 700 70 500 .
        + Korkovaatimus 14 900 5 700 9 030 14 600 15 300 21 700 32 000 38 100 18 100 24 800 98 400 .
Yrittäjätulo 15 500 -3 790 2 300 6 810 23 600 32 000 52 800 40 900 70 600 63 900 -100 000 .
Kannattavuuskerroin 0,34 -0,29 0,11 0,20 0,43 0,41 0,55 0,32 0,86 1,01 -0,59 .
Yrittäjätulo 15 500 -3 790 2 300 6 810 23 600 32 000 52 800 40 900 70 600 63 900 -100 000 .
        - Korkovaatimus -14 800 -5 700 -9 030 -14 400 -15 200 -21 400 -32 100 -38 000 -18 000 -24 700 -98 300 .
=Työansio 710 -9 490 -6 730 -7 670 8 290 10 800 20 800 2 890 52 500 39 100 -198 300 .
        Työtunnit 1 960 460 780 1 250 2 560 3 580 4 140 5 710 4 100 2 470 4 520 .
=Työtuntiansio 0,4 -20,3 -8,6 -6,1 3,2 3,0 5,0 0,5 12,8 15,8 -43,9 .
        Oma pääoma 347 400 142 700 224 300 319 500 382 000 495 200 724 700 756 100 369 400 618 700 2 180 000 .
        Koko pääoma 477 300 161 000 246 000 394 200 482 900 727 900 1 180 000 1 734 000 1 431 000 1 152 000 4 090 000 .
Omavaraisuusaste 72,8 88,6 91,2 81,0 79,1 68,0 61,4 43,6 25,8 53,7 53,3 .
        Korvaus koko pääomalle -11 900 -10 500 -9 330 -11 000 -13 500 -18 200 -1 870 -23 600 26 100 37 700 -129 700 .
        Pääoma tilikautena 472 800 159 200 243 100 391 700 477 600 713 700 1 188 000 1 750 000 1 403 000 1 173 000 3 865 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,5 -6,6 -3,8 -2,8 -2,8 -2,6 -0,2 -1,4 1,9 3,2 -3,4 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi