LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.2.2023
            Tunnusluvut                 2015    
Keskiarvo 0_2.000 4.000_8.000 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000 3.000.000_
Tiloja edustettuna 45 600 530 8 580 11 700 6 320 7 230 7 270 7 010 2 320 450 100 90 20 0
Tiloja otoksessa 840<n<850 11<n<20 11<n<20 40<n<50 50<n<60 110<n<120 160<n<170 230<n<240 130<n<140 30<n<40 5<n<10 5<n<10 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 51,6 1,1 14,9 23,7 40,2 58,7 69,0 90,4 106,2 111,2 99,7 32,3 . .
Eläinyksiköt 22,6 0,0 0,0 0,0 0,9 4,5 20,7 55,9 137,1 252,5 170,4 100,5 . .
Yrittäjänvoitto -25 800 -7 750 -9955.56131 -15 500 -20 400 -26 300 -34 000 -48 400 -31 600 -79 200 -17 500 -29 700 . .
        + Palkkavaatimus 25 500 460 6 040 7 420 12 800 19 300 40 000 57 500 59 200 90 000 68 100 40 900 . .
        + Korkovaatimus 12 300 9 560 2 630 5 010 8 820 13 600 14 500 22 000 31 700 42 600 15 500 27 100 . .
Yrittäjätulo 12 000 2 280 -1 280 -3 140 1 130 6 440 20 500 31 100 59 200 53 400 66 000 38 300 . .
Kannattavuuskerroin 0,32 0,23 -0,15 -0,25 0,05 0,20 0,38 0,39 0,65 0,40 0,79 0,56 . .
Yrittäjätulo 12 000 2 280 -1 280 -3 140 1 130 6 440 20 500 31 100 59 200 53 400 66 000 38 300 . .
        - Korkovaatimus -12 300 -9 560 -2 630 -5 010 -8 820 -13 400 -14 400 -21 900 -31 700 -42 600 -15 400 -27 100 . .
=Työansio -250 -7 280 -3 910 -8 150 -7 690 -7 050 5 980 9 520 27 500 10 700 50 600 11 100 . .
        Työtunnit 1 630 30 380 470 810 1 230 2 560 3 680 3 790 5 760 4 360 2 620 . .
=Työtuntiansio -0,2 -236,0 -10,1 -17,1 -9,4 -5,7 2,3 2,6 7,2 1,9 11,6 4,3 . .
        Oma pääoma 285 200 142 500 68 400 118 400 227 000 299 400 354 700 495 200 708 900 836 000 345 300 697 800 . .
        Koko pääoma 391 000 190 000 75 400 141 200 248 800 365 900 457 500 726 000 1 136 000 1 809 000 1 702 000 1 416 000 . .
Omavaraisuusaste 72,9 75,0 90,6 83,9 91,3 81,8 77,5 68,2 62,4 46,2 20,3 49,3 . .
        Korvaus koko pääomalle -10 900 4 160 -7 150 -9 940 -11 000 -11 300 -16 400 -20 800 9 660 -12 100 24 900 11 800 . .
        Pääoma tilikautena 388 200 208 100 75 900 139 800 244 500 362 900 454 900 714 800 1 141 000 1 823 000 1 667 000 1 444 000 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,8 2,0 -9,4 -7,1 -4,5 -3,1 -3,6 -2,9 0,8 -0,7 1,5 0,8 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi