LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.2.2023
        Tuloslaskelma             2015    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Luokittumattomat
Tiloja edustettuna 45 600 19 100 15 600 830 1 000 7 770 3 560 530 750 270 1 770 320
Tiloja otoksessa 840<n<850 160<n<170 100<n<110 60<n<70 11<n<20 280<n<290 90<n<100 5<n<10 20<n<30 5<n<10 50<n<60 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 51,6 49,2 32,7 0,5 35,2 67,7 74,6 42,7 95,4 68,8 76,1 .
Eläinyksiköt 22,6 0,1 0,1 0,0 0,0 55,7 65,2 28,8 237,5 372,0 45,8 .
Myyntituotot 69 900 21 500 18 100 510 700 117 400 141 100 86 600 26 800 342 600 632 000 102 700 .
        Tuet 42 500 27 200 18 900 41 400 33 600 76 700 94 700 60 600 100 100 74 800 57 800 .
Liikevaihto 112 400 48 700 37 000 552 100 151 000 217 800 181 300 87 400 442 700 706 800 160 500 .
Kokonaistuotto 128 100 53 100 40 300 569 800 160 000 260 300 224 100 107 100 496 800 766 200 175 800 .
        Muuttuvat kulut -57 600 -19 700 -15 600 -395 800 -84 700 -106 800 -89 300 -41 100 -294 500 -506 000 -82 700 .
        Tilakäyttö -11 100 -830 -1 140 0 -10 -36 700 -37 200 -13 500 -36 400 -25 600 -16 800 .
        Palkkavaatimus -25 500 -11 400 -12 300 -54 300 -30 300 -62 500 -38 700 -28 900 -55 200 -61 200 -31 900 .
        Kiinteät kulut -24 500 -17 400 -13 200 -56 400 -31 500 -40 900 -34 200 -18 700 -51 300 -76 700 -34 100 .
Käyttökate 9 260 3 510 -2 060 63 000 13 200 13 100 24 500 4 270 59 300 96 500 10 200 .
        Poistot -20 400 -11 400 -8 140 -64 500 -18 400 -40 300 -32 500 -15 100 -48 800 -97 900 -27 200 .
Liiketulos -11 100 -7 960 -10 200 -1 470 -5 270 -27 100 -8 040 -10 800 10 400 -1 430 -17 000 .
        Nettorahoituskulut -2 420 -1 110 -1 100 -9 560 -1 900 -4 440 -4 740 -1 430 -5 400 -19 800 -2 900 .
Nettotulos -13 500 -9 080 -11 300 -11 000 -7 170 -31 600 -12 700 -12 200 5 040 -21 300 -19 900 .
        Korkovaatimus -12 300 -11 000 -5 890 -11 600 -12 700 -17 300 -16 600 -10 400 -31 200 -25 100 -20 500 .
Yrittäjänvoitto -25 800 -20 000 -17 100 -22 600 -19 900 -49 000 -29 400 -22 700 -26 200 -46 400 -40 500 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi