LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022e  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 9.6.2023
        Tuloslaskelma             2015    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 35 800 13 800 6 010 830 910 7 700 3 410 360 740 300 1 690
Tiloja otoksessa 810<n<820 160<n<170 90<n<100 60<n<70 11<n<20 280<n<290 90<n<100 11<n<20 20<n<30 5<n<10 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 62,3 59,6 55,7 0,5 41,9 67,6 74,7 46,5 106,2 71,9 83,4
Eläinyksiköt 27,9 0,1 0,4 0,0 0,0 55,7 63,9 25,9 229,8 341,6 38,3
Myyntituotot 87 000 26 900 34 600 511 100 114 400 141 200 83 000 28 700 353 200 628 400 102 400
        Tuet 52 100 33 300 33 900 39 800 32 100 76 600 93 400 59 100 104 000 78 000 63 800
Liikevaihto 139 100 60 200 68 500 550 800 146 500 217 800 176 400 87 800 457 200 706 400 166 100
Kokonaistuotto 158 700 65 500 74 200 569 300 156 700 260 500 219 100 108 400 513 800 762 400 183 100
        Muuttuvat kulut -71 800 -24 100 -29 600 -401 000 -85 200 -106 900 -86 600 -41 500 -309 400 -494 200 -81 400
        Tilakäyttö -14 100 -1 060 -2 000 0 -510 -36 800 -36 000 -13 300 -41 100 -27 000 -16 500
        Palkkavaatimus -30 600 -13 800 -16 200 -55 400 -26 500 -62 800 -37 700 -30 600 -52 000 -66 700 -32 000
        Kiinteät kulut -29 400 -20 400 -22 500 -55 200 -30 000 -40 900 -33 800 -20 900 -53 800 -77 100 -35 800
Käyttökate 12 600 6 030 3 730 57 500 14 300 12 800 24 800 1 650 57 300 97 200 17 200
        Poistot -24 800 -14 200 -14 200 -61 800 -16 200 -40 400 -31 500 -18 000 -49 100 -95 800 -29 400
Liiketulos -12 200 -8 220 -10 500 -4 380 -1 900 -27 500 -6 750 -16 400 8 220 1 390 -12 300
        Nettorahoituskulut -2 910 -1 330 -1 960 -8 570 -1 140 -4 460 -4 940 -1 790 -6 370 -17 600 -2 410
Nettotulos -15 100 -9 550 -12 400 -12 900 -3 030 -32 000 -11 600 -18 200 1 850 -16 200 -14 700
        Korkovaatimus -14 800 -13 600 -10 000 -12 600 -9 440 -17 400 -16 000 -12 000 -30 700 -25 500 -23 100
Yrittäjänvoitto -29 900 -23 100 -22 400 -25 500 -12 400 -49 400 -27 700 -30 200 -28 800 -41 700 -37 800


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi