LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tase tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2022
            Taselaskelma                 2015    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 36 500 14 300 6 220 830 920 7 730 3 390 310 750 270 1 690
Tiloja otoksessa 810<n<820 160<n<170 90<n<100 60<n<70 11<n<20 280<n<290 90<n<100 5<n<10 20<n<30 5<n<10 50<n<60
Käytössä oleva maatalousmaa 61,0 59,0 52,9 0,5 34,6 67,9 75,4 43,4 95,4 68,8 79,3
Eläinyksiköt 28,2 0,1 0,3 0,0 0,0 55,9 65,9 28,9 237,5 372,0 47,9
VASTAAVAA 468 300 367 400 281 400 724 300 331 100 634 700 585 400 314 600 1 067 000 1 224 000 604 900
    Aineettomat hyödykkeet 1 530 850 680 15 000 0 1 620 2 380 200 5 290 80 1 420
          Maa-alueet 194 500 215 700 149 100 18 500 130 900 182 900 184 200 116 300 405 800 199 500 298 000
          Rakennukset 82 800 25 200 27 900 386 700 44 400 155 700 126 200 80 300 194 300 659 700 78 300
          Koneet ja kalusto 72 900 51 200 47 900 121 100 56 800 112 600 87 400 33 800 129 600 155 600 90 800
          Salaojitukset 22 200 22 100 14 700 360 11 800 25 200 28 300 6 990 50 300 13 600 32 100
          Kasvustot 180 60 0 740 4 200 10 0 0 0 0 730
          Muu käyttöomaisuus 620 210 100 3 110 2 550 800 1 440 1 420 320 4 260 580
    Pitkäaikaiset sijoitukset 13 800 2 450 4 390 10 100 15 100 38 900 13 100 1 340 58 500 28 400 12 300
    Vaihto-omaisuus 50 800 29 300 19 200 53 000 46 600 81 300 94 200 42 000 169 100 120 900 61 600
    Saamiset 21 100 11 600 12 800 55 800 15 300 29 900 40 100 31 800 44 100 35 700 25 800
    Rahoitusomaisuus 8 000 8 640 4 570 59 900 3 340 5 680 8 060 500 10 100 6 580 3 420
VASTATTAVAA 468 300 367 400 281 400 724 300 331 100 634 700 585 400 314 600 1 067 000 1 224 000 604 900
  Oma Pääoma 338 300 308 100 206 500 241 300 271 300 408 600 396 500 243 400 836 800 594 500 481 000
Velat yhteensä 129 900 59 400 74 800 483 000 59 800 226 100 188 800 71 200 230 500 629 900 123 800


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi