LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tase tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.2.2023
            Taselaskelma                 2015    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Luokittumattomat
Tiloja edustettuna 45 600 19 100 15 600 830 1 000 7 770 3 560 530 750 270 1 770 320
Tiloja otoksessa 840<n<850 160<n<170 100<n<110 60<n<70 11<n<20 280<n<290 90<n<100 5<n<10 20<n<30 5<n<10 50<n<60 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 51,6 49,2 32,7 0,5 35,2 67,7 74,6 42,7 95,4 68,8 76,1 .
Eläinyksiköt 22,6 0,1 0,1 0,0 0,0 55,7 65,2 28,8 237,5 372,0 45,8 .
VASTAAVAA 391 100 302 800 175 700 723 600 327 600 632 500 581 300 311 800 1 067 000 1 224 000 582 800 .
    Aineettomat hyödykkeet 1 230 640 450 15 000 0 1 610 2 340 170 5 260 80 1 360 .
          Maa-alueet 165 100 178 500 99 400 18 500 128 100 182 400 183 700 118 800 405 600 199 500 285 700 .
          Rakennukset 68 600 20 900 17 200 386 300 43 100 155 000 124 900 76 000 194 100 659 700 77 200 .
          Koneet ja kalusto 60 500 42 200 28 200 120 900 56 500 112 200 86 800 32 500 129 800 155 600 87 200 .
          Salaojitukset 18 400 18 200 8 070 360 12 500 25 100 28 100 7 110 50 200 13 600 31 000 .
          Kasvustot 140 100 0 740 4 130 10 0 0 0 0 710 .
          Muu käyttöomaisuus 500 150 50 3 110 2 420 800 1 440 1 290 320 4 260 550 .
    Pitkäaikaiset sijoitukset 11 900 1 860 3 240 10 100 15 200 38 800 13 000 1 480 58 200 28 400 11 900 .
    Vaihto-omaisuus 41 000 23 400 9 670 52 900 46 200 81 100 93 500 41 600 169 200 120 900 58 900 .
    Saamiset 17 300 9 410 6 980 55 700 16 200 29 700 39 600 32 300 44 000 35 700 25 000 .
    Rahoitusomaisuus 6 410 7 350 2 430 59 900 3 270 5 670 8 080 450 10 100 6 580 3 260 .
VASTATTAVAA 391 100 302 800 175 700 723 600 327 600 632 500 581 300 311 800 1 067 000 1 224 000 582 800 .
  Oma Pääoma 285 200 252 700 137 600 241 000 270 500 407 500 397 500 245 500 836 400 594 500 461 000 .
Velat yhteensä 105 800 50 100 38 100 482 600 57 100 225 000 183 800 66 300 230 500 629 900 121 900 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi