LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022e  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tase tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 4.6.2023
            Taselaskelma                 2015    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 35 800 13 800 6 010 830 910 7 700 3 410 360 740 300 1 690
Tiloja otoksessa 810<n<820 160<n<170 90<n<100 60<n<70 11<n<20 280<n<290 90<n<100 11<n<20 20<n<30 5<n<10 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 62,3 59,6 55,7 0,5 41,9 67,6 74,7 46,5 106,2 71,9 83,4
Eläinyksiköt 27,9 0,1 0,4 0,0 0,0 55,7 63,9 25,9 229,8 341,6 38,3
VASTAAVAA 477 300 373 400 296 400 711 200 327 400 634 600 578 700 341 200 1 122 000 1 191 000 634 400
    Aineettomat hyödykkeet 1 640 1 020 760 13 800 0 1 780 2 180 170 6 710 70 1 460
          Maa-alueet 199 100 219 700 155 700 16 600 150 000 182 800 187 500 124 300 418 900 194 200 319 000
          Rakennukset 83 900 26 000 29 600 381 500 37 500 156 400 123 200 94 200 191 600 644 900 71 300
          Koneet ja kalusto 73 300 52 100 49 500 112 700 46 600 112 000 83 600 37 500 132 100 150 600 97 200
          Salaojitukset 22 800 22 300 16 000 320 14 000 25 100 28 000 8 480 53 300 12 300 37 300
          Kasvustot 310 80 0 700 7 560 10 0 0 0 0 1 530
          Muu käyttöomaisuus 610 170 120 3 100 1 780 820 1 510 1 290 270 4 260 630
    Pitkäaikaiset sijoitukset 14 200 2 470 5 210 8 380 5 730 38 800 13 000 1 010 72 100 28 000 13 900
    Vaihto-omaisuus 51 900 29 900 21 000 48 600 48 400 81 200 92 200 42 800 190 300 116 500 59 900
    Saamiset 21 600 11 800 13 500 59 800 13 700 29 900 39 800 30 100 43 100 35 100 28 100
    Rahoitusomaisuus 7 990 7 870 5 160 65 700 2 120 5 850 7 610 1 200 13 400 4 770 4 110
VASTATTAVAA 477 300 373 400 296 400 711 200 327 400 634 600 578 700 341 200 1 122 000 1 191 000 634 400
  Oma Pääoma 347 400 315 000 218 900 265 600 271 100 407 700 389 300 255 800 873 900 592 800 536 200
Velat yhteensä 129 900 58 400 77 500 445 600 56 300 226 900 189 400 85 400 247 900 597 900 98 200


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi