LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022e  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 4.6.2023
            Tunnusluvut                 2014    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 37 200 15 400 5 540 810 800 8 090 3 420 340 860 210 1 700
Tiloja otoksessa 820<n<830 150<n<160 80<n<90 60<n<70 11<n<20 300<n<310 90<n<100 11<n<20 30<n<40 5<n<10 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 60,5 59,3 49,9 0,5 43,9 63,5 71,9 44,5 95,3 58,8 92,1
Eläinyksiköt 27,1 0,1 0,4 0,0 0,0 52,7 67,8 24,5 226,9 380,7 36,7
Yrittäjänvoitto -27 600 -24 700 -22 000 -9 780 -23 900 -31 000 -30 600 -30 400 -44 900 -36 300 -49 900
        + Palkkavaatimus 29 200 12 900 15 800 53 300 35 200 59 400 36 400 33 500 46 700 55 900 35 600
        + Korkovaatimus 15 800 13 700 9 910 11 100 10 700 19 100 18 200 14 000 32 500 26 900 28 800
Yrittäjätulo 17 400 1 840 3 660 54 700 22 100 47 400 24 000 17 000 34 300 46 400 14 500
Kannattavuuskerroin 0,39 0,07 0,14 0,85 0,48 0,60 0,44 0,36 0,43 0,56 0,23
Yrittäjätulo 17 400 1 840 3 660 54 700 22 100 47 400 24 000 17 000 34 300 46 400 14 500
        - Korkovaatimus -15 700 -13 600 -9 920 -11 100 -10 800 -19 000 -18 200 -13 900 -32 500 -26 800 -28 800
=Työansio 1 560 -11 800 -6 250 43 600 11 200 28 300 5 790 3 030 1 790 19 500 -14 300
        Työtunnit 1 930 850 1 040 3 530 2 330 3 930 2 410 2 220 3 090 3 700 2 350
=Työtuntiansio 0,8 -13,8 -6,2 12,3 4,8 7,2 2,5 1,4 0,6 5,3 -6,1
        Oma pääoma 338 500 292 500 209 300 221 400 283 600 424 200 378 400 243 400 754 900 511 100 558 200
        Koko pääoma 464 500 351 000 281 700 671 400 313 400 627 600 564 200 329 600 1 007 000 1 184 000 748 500
Omavaraisuusaste 72,9 83,3 74,3 33,0 90,5 67,6 67,1 73,9 75,0 43,2 74,6
        Korvaus koko pääomalle -8 710 -9 680 -9 890 10 000 -12 400 -7 060 -6 920 -14 100 -5 970 10 800 -17 400
        Pääoma tilikautena 457 500 348 100 279 000 643 100 310 900 616 400 553 300 326 200 1 008 000 1 197 000 718 900
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,9 -2,8 -3,5 1,6 -4,0 -1,1 -1,3 -4,4 -0,6 0,9 -2,4


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi