LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut                 2014    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 49 400 20 900 15 800 810 890 8 140 3 600 490 860 230 1 790
Tiloja otoksessa 860<n<870 160<n<170 100<n<110 60<n<70 11<n<20 300<n<310 90<n<100 5<n<10 30<n<40 5<n<10 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 48,8 48,8 28,0 0,5 42,7 63,3 71,2 36,4 95,2 58,7 86,7
Eläinyksiköt 20,4 0,1 0,1 0,0 0,0 52,5 66,6 21,7 226,5 373,4 35,1
Yrittäjänvoitto -23 300 -21 300 -14 600 -9 810 -23 500 -31 100 -30 400 -32 800 -44 700 -34 900 -49 100
        + Palkkavaatimus 23 000 11 000 9 100 53 400 34 400 59 300 36 100 29 100 46 700 55 400 34 400
        + Korkovaatimus 12 700 11 200 6 040 11 100 10 400 19 000 18 100 10 900 32 500 26 500 26 600
Yrittäjätulo 12 400 790 450 54 700 21 300 47 100 23 700 7 200 34 400 46 900 11 800
Kannattavuuskerroin 0,35 0,04 0,03 0,85 0,48 0,60 0,44 0,18 0,43 0,57 0,19
Yrittäjätulo 12 400 790 450 54 700 21 300 47 100 23 700 7 200 34 400 46 900 11 800
        - Korkovaatimus -12 700 -11 100 -6 050 -11 100 -10 500 -18 900 -18 100 -10 900 -32 400 -26 500 -26 500
=Työansio -310 -10 300 -5 590 43 600 10 800 28 100 5 620 -3 700 1 910 20 400 -14 700
        Työtunnit 1 520 720 600 3 530 2 270 3 920 2 380 1 920 3 090 3 660 2 270
=Työtuntiansio -0,2 -14,3 -9,4 12,3 4,7 7,1 2,5 -1,9 0,6 5,6 -6,5
        Oma pääoma 276 700 240 200 139 500 221 900 277 500 422 800 377 100 211 100 753 100 507 500 515 900
        Koko pääoma 372 500 288 700 169 000 670 900 305 300 625 100 557 100 260 500 1 005 000 1 162 000 699 100
Omavaraisuusaste 74,3 83,2 82,6 33,1 90,9 67,6 67,7 81,0 74,9 43,7 73,8
        Korvaus koko pääomalle -8 170 -9 010 -7 730 9943.0693215 -12 300 -7 240 -6 970 -20 400 -5 890 11 200 -18 900
        Pääoma tilikautena 366 800 286 700 166 000 642 700 302 600 614 000 546 500 259 400 1 006 000 1 174 000 669 500
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,2 -3,1 -4,7 1,5 -4,1 -1,2 -1,3 -7,9 -0,6 1,0 -2,8


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi