LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022e  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 4.6.2023
            Tunnusluvut                 2014    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 37 200 5 240 11 500 8 350 10 000 720 1 210 130
Tiloja otoksessa 820<n<830 110<n<120 180<n<190 180<n<190 250<n<260 20<n<30 50<n<60 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 60,5 67,3 64,6 55,6 57,6 54,6 58,3 28,3
Eläinyksiköt 27,1 12,8 23,2 30,9 34,0 35,2 38,1 34,8
Yrittäjänvoitto -27 600 -25 300 -30 100 -27 200 -26 800 -23 100 -26 100 -24 200
        + Palkkavaatimus 29 200 20 600 25 900 29 700 34 800 32 300 45 000 52 900
        + Korkovaatimus 15 800 18 200 16 700 15 700 14 500 11 200 11 400 7 750
Yrittäjätulo 17 400 13 300 12 400 18 200 22 500 20 300 30 200 36 400
Kannattavuuskerroin 0,39 0,34 0,29 0,40 0,46 0,47 0,54 0,60
Yrittäjätulo 17 400 13 300 12 400 18 200 22 500 20 300 30 200 36 400
        - Korkovaatimus -15 700 -18 100 -16 600 -15 700 -14 500 -11 100 -11 300 -7 750
=Työansio 1 560 -4 820 -4 300 2 410 7 990 9 180 18 900 28 600
        Työtunnit 1 930 1 360 1 710 1 960 2 300 2 130 2 980 3 500
=Työtuntiansio 0,8 -3,5 -2,5 1,2 3,4 4,3 6,3 8,2
        Oma pääoma 338 500 387 500 358 600 337 700 312 400 224 300 243 500 158 600
        Koko pääoma 464 500 494 100 469 600 476 900 451 300 350 100 393 700 337 400
Omavaraisuusaste 72,9 78,4 76,4 70,8 69,2 64,1 61,9 47,0
        Korvaus koko pääomalle -8 710 -4 900 -11 000 -7 510 -8 780 -8 160 -10 500 -11 800
        Pääoma tilikautena 457 500 489 700 462 700 467 600 443 200 355 800 390 700 344 900
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,9 -1,0 -2,4 -1,6 -2,0 -2,3 -2,7 -3,4


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi