LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut                 2014    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 49 400 6 630 16 100 12 400 14 600 1 220 2 180 520
Tiloja otoksessa 860<n<870 110<n<120 190<n<200 190<n<200 260<n<270 20<n<30 50<n<60 11<n<20
Käytössä oleva maatalousmaa 48,8 59,8 51,3 44,0 43,1 43,1 40,2 17,4
Eläinyksiköt 20,4 10,4 16,9 21,1 23,4 21,2 22,1 9,3
Yrittäjänvoitto -23 300 -23 300 -26 300 -22 600 -20 900 -15 900 -16 400 -8 530
        + Palkkavaatimus 23 000 19 600 21 000 21 700 24 600 21 400 27 100 14 400
        + Korkovaatimus 12 700 15 900 13 400 12 000 10 900 7 690 6 950 2 630
Yrittäjätulo 12 400 12 200 8 170 11 100 14 500 13 100 17 500 8 490
Kannattavuuskerroin 0,35 0,34 0,24 0,33 0,41 0,45 0,52 0,50
Yrittäjätulo 12 400 12 200 8 170 11 100 14 500 13 100 17 500 8 490
        - Korkovaatimus -12 700 -15 800 -13 400 -11 900 -10 900 -7 690 -6 960 -2 630
=Työansio -310 -3 710 -5 280 -920 3 600 5 400 10 600 5 850
        Työtunnit 1 520 1 290 1 390 1 430 1 620 1 410 1 790 950
=Työtuntiansio -0,2 -2,9 -3,8 -0,6 2,2 3,8 5,9 6,3
        Oma pääoma 276 700 343 300 294 400 259 600 238 700 161 800 146 700 63 600
        Koko pääoma 372 500 434 600 378 300 358 000 334 900 236 500 236 900 107 200
Omavaraisuusaste 74,3 79,0 77,8 72,5 71,3 68,4 61,9 59,4
        Korvaus koko pääomalle -8 170 -5 510 -10 900 -7 790 -7 630 -6 040 -6 990 -4 750
        Pääoma tilikautena 366 800 430 300 372 300 351 900 328 500 239 500 235 200 104 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,2 -1,3 -2,9 -2,2 -2,3 -2,5 -3,0 -4,6


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi