LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Viljatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2014    
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000
Tiloja edustettuna 15 400 4 700 4 150 4 360 1 810 400
Tiloja otoksessa 150<n<160 11<n<20 30<n<40 40<n<50 30<n<40 11<n<20
Käytössä oleva maatalousmaa 59,3 24,7 44,0 65,3 118,8 290,6
Eläinyksiköt 0,1 0,1 0,0 0,1 0,5 0,2
Yrittäjänvoitto -24 700 -16 200 -17 800 -30 700 -37 000 -75 600
        + Palkkavaatimus 12 900 7 090 11 900 14 500 23 300 29 000
        + Korkovaatimus 13 700 6 090 10 100 16 700 25 800 53 000
Yrittäjätulo 1 840 -3 090 4 040 430 12 000 6 360
Kannattavuuskerroin 0,07 -0,23 0,18 0,01 0,25 0,08
Yrittäjätulo 1 840 -3 090 4 040 430 12 000 6 360
        - Korkovaatimus -13 600 -6 100 -10 000 -16 600 -25 700 -52 900
=Työansio -11 800 -9 180 -6 020 -16 200 -13 700 -46 600
        Työtunnit 850 460 780 960 1 530 1 920
=Työtuntiansio -13,8 -19,5 -7,7 -16,9 -8,9 -24,3
        Oma pääoma 292 500 132 400 237 700 346 800 549 600 992 600
        Koko pääoma 351 000 151 400 248 200 436 600 666 400 1 412 000
Omavaraisuusaste 83,3 87,4 95,8 79,4 82,5 70,3
        Korvaus koko pääomalle -9 680 -9 810 -7 510 -12 000 -8 190 -11 200
        Pääoma tilikautena 348 100 152 000 246 200 427 700 667 700 1 406 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,8 -6,5 -3,1 -2,8 -1,2 -0,8


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi