LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sikatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.10.2023
            Tunnusluvut                 2014    
Sikatilat
Keskiarvo 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 1.000.000-1.500.000
Tiloja edustettuna 860 10 30 300 490 10 10
Tiloja otoksessa 30<n<40 0<n<4 0<n<4 11<n<20 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 95,3 . . 80,6 109,2 . .
Eläinyksiköt 226,9 . . 140,4 279,5 . .
Yrittäjänvoitto -44 900 . . -41 700 -49 500 . .
        + Palkkavaatimus 46 700 . . 38 100 51 000 . .
        + Korkovaatimus 32 500 . . 26 800 37 500 . .
Yrittäjätulo 34 300 . . 23 100 39 000 . .
Kannattavuuskerroin 0,43 . . 0,36 0,44 . .
Yrittäjätulo 34 300 . . 23 100 39 000 . .
        - Korkovaatimus -32 500 . . -26 700 -37 400 . .
=Työansio 1 790 . . -3 630 1 490 . .
        Työtunnit 3 090 . . 2 520 3 370 . .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 0,6 . . -1,4 0,4 . .
        Oma pääoma 754 900 . . 630 900 857 700 . .
        Koko pääoma 1 007 000 . . 749 000 1 207 000 . .
Omavaraisuusaste 75,0 . . 84,2 71,1 . .
        Korvaus koko pääomalle -5 970 . . -12 300 -2 870 . .
        Pääoma tilikautena 1 008 000 . . 749 300 1 211 000 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,6 . . -1,7 -0,2 . .

9385653

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi