LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Siipikarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.12.2022
            Tunnusluvut                 2014    
Siipikarjatilat
Keskiarvo 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 210 30 70 110
Tiloja otoksessa 5<n<10 0<n<4 0<n<4 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 58,8 . . 80,9
Eläinyksiköt 380,7 . . 328,8
Yrittäjänvoitto -36 300 . . -115 000
        + Palkkavaatimus 55 900 . . 69 000
        + Korkovaatimus 26 900 . . 33 400
Yrittäjätulo 46 400 . . -12 600
Kannattavuuskerroin 0,56 . . -0,12
Yrittäjätulo 46 400 . . -12 600
        - Korkovaatimus -26 800 . . -33 400
=Työansio 19 500 . . -46 000
        Työtunnit 3 700 . . 4 560
=Työtuntiansio 5,3 . . -10,1
        Oma pääoma 511 100 . . 621 100
        Koko pääoma 1 184 000 . . 1 520 000
Omavaraisuusaste 43,2 . . 40,9
        Korvaus koko pääomalle 10 800 . . -50 500
        Pääoma tilikautena 1 197 000 . . 1 559 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti 0,9 . . -3,2


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi