LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Sekatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.12.2022
            Tunnusluvut                 2014    
Sekatilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 1 710 40 90 370 540 580 70 10
Tiloja otoksessa 40<n<50 0<n<4 0<n<4 5<n<10 11<n<20 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 92,0 . . 47,9 87,1 132,3 . .
Eläinyksiköt 36,6 . . 10,1 13,7 55,6 . .
Yrittäjänvoitto -49 900 . . -32 800 -51 800 -73 800 . .
        + Palkkavaatimus 35 600 . . 28 200 34 700 44 700 . .
        + Korkovaatimus 28 800 . . 11 600 29 700 44 300 . .
Yrittäjätulo 14 500 . . 6 960 12 600 15 200 . .
Kannattavuuskerroin 0,22 . . 0,17 0,20 0,17 . .
Yrittäjätulo 14 500 . . 6 960 12 600 15 200 . .
        - Korkovaatimus -28 800 . . -11 500 -29 700 -44 200 . .
=Työansio -14 300 . . -4 630 -17 100 -29 000 . .
        Työtunnit 2 350 . . 1 870 2 290 2 960 . .
=Työtuntiansio -6,1 . . -2,5 -7,4 -9,8 . .
        Oma pääoma 557 600 . . 251 900 547 200 839 300 . .
        Koko pääoma 747 700 . . 289 500 724 300 1 131 000 . .
Omavaraisuusaste 74,6 . . 87,0 75,5 74,2 . .
        Korvaus koko pääomalle -17 400 . . -20 100 -17 600 -24 900 . .
        Pääoma tilikautena 718 200 . . 287 700 734 800 1 045 000 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,4 . . -7,0 -2,4 -2,4 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi