LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut nautakarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.10.2023
            Tunnusluvut                 2014    
Muut nautakarjatilat
Keskiarvo 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Tiloja edustettuna 3 420 280 400 1 550 980 200 10
Tiloja otoksessa 90<n<100 0<n<4 5<n<10 30<n<40 40<n<50 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 71,9 . 37,8 66,2 95,2 120,5 .
Eläinyksiköt 67,8 . 22,2 52,7 95,8 190,9 .
Yrittäjänvoitto -30 600 . -26 500 -27 800 -26 500 -55 000 .
        + Palkkavaatimus 36 400 . 25 000 33 200 44 700 55 500 .
        + Korkovaatimus 18 200 . 10 300 15 800 22 100 47 200 .
Yrittäjätulo 24 000 . 8 760 21 200 40 300 47 600 .
Kannattavuuskerroin 0,44 . 0,25 0,43 0,60 0,46 .
Yrittäjätulo 24 000 . 8 760 21 200 40 300 47 600 .
        - Korkovaatimus -18 200 . -10 300 -15 800 -22 100 -47 100 .
=Työansio 5 790 . -1 560 5 350 18 200 470 .
        Työtunnit 2 410 . 1 650 2 190 2 960 3 670 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 2,5 . -0,9 2,4 6,1 1,4 .
        Oma pääoma 378 400 . 219 500 345 200 431 500 912 300 .
        Koko pääoma 564 200 . 268 900 458 200 711 800 1 610 000 .
Omavaraisuusaste 67,1 . 81,6 75,3 60,6 56,6 .
        Korvaus koko pääomalle -6 920 . -14 000 -8 490 3 930 7 410 .
        Pääoma tilikautena 553 300 . 264 900 446 200 705 300 1 570 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,3 . -5,3 -1,9 0,6 0,5 .

9385650

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi