LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut kasvinviljelytilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.10.2023
            Tunnusluvut                 2014    
Muut kasvinviljelytilat
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Tiloja edustettuna 5 540 2 640 1 140 720 580 420 40
Tiloja otoksessa 80<n<90 20<n<30 11<n<20 11<n<20 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 49,9 25,1 40,5 77,9 70,7 141,2 .
Eläinyksiköt 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 2,5 .
Yrittäjänvoitto -22 000 -13 200 -18 500 -17 500 -42 600 -66 600 .
        + Palkkavaatimus 15 800 6 680 8 940 14 200 33 100 66 600 .
        + Korkovaatimus 9 910 4 930 7 870 15 300 14 300 27 200 .
Yrittäjätulo 3 660 -1 660 -1 710 11 800 4 760 27 200 .
Kannattavuuskerroin 0,14 -0,14 -0,10 0,40 0,10 0,29 .
Yrittäjätulo 3 660 -1 660 -1 710 11 800 4 760 27 200 .
        - Korkovaatimus -9 920 -4 930 -7 880 -15 200 -14 300 -27 100 .
=Työansio -6 250 -6 590 -9 590 -3 430 -9 540 -20 .
        Työtunnit 1 040 440 590 930 2 190 4 410 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) -6,2 -14,9 -16,2 -3,7 -4,3 -0,5 .
        Oma pääoma 209 300 121 500 158 000 277 300 349 200 494 700 .
        Koko pääoma 281 700 134 200 192 200 353 300 531 100 846 600 .
Omavaraisuusaste 74,3 90,5 82,2 78,5 65,8 58,4 .
        Korvaus koko pääomalle -9 890 -7 720 -9 690 -40 -22 300 -30 600 .
        Pääoma tilikautena 279 000 132 800 192 100 349 400 524 800 837 100 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,5 -5,8 -5,0 -0,0 -4,3 -3,7 .

9385659

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi