LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Maitotilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.12.2022
            Tunnusluvut                 2014    
Lypsykarjatilat
Keskiarvo 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000
Tiloja edustettuna 8 090 190 570 2 580 3 620 940 170 10
Tiloja otoksessa 300<n<310 0<n<4 5<n<10 50<n<60 140<n<150 80<n<90 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 63,5 . 17,9 38,3 69,8 127,3 161,3 .
Eläinyksiköt 52,7 . 13,6 24,9 55,1 118,6 217,8 .
Yrittäjänvoitto -31 000 . -49 300 -32 000 -31 900 -19 300 -39 200 .
        + Palkkavaatimus 59 400 . 41 900 49 000 66 700 72 100 100 700 .
        + Korkovaatimus 19 100 . 6 780 8 980 21 300 40 600 60 900 .
Yrittäjätulo 47 400 . -630 25 900 56 100 93 300 122 300 .
Kannattavuuskerroin 0,60 . -0,01 0,45 0,64 0,83 0,76 .
Yrittäjätulo 47 400 . -630 25 900 56 100 93 300 122 300 .
        - Korkovaatimus -19 000 . -6 790 -8 980 -21 300 -40 500 -60 800 .
=Työansio 28 300 . -7 420 17 000 34 700 52 800 61 400 .
        Työtunnit 3 930 . 2 770 3 240 4 410 4 770 6 660 .
=Työtuntiansio 7,2 . -2,7 5,2 7,9 10,9 9,2 .
        Oma pääoma 424 200 . 160 000 246 400 473 900 821 500 1 085 000 .
        Koko pääoma 627 600 . 196 500 285 000 670 100 1 440 000 2 316 000 .
Omavaraisuusaste 67,6 . 81,4 86,5 70,7 57,1 46,8 .
        Korvaus koko pääomalle -7 060 . -40 400 -21 700 -5 960 35 200 46 900 .
        Pääoma tilikautena 616 400 . 203 400 287 800 654 900 1 393 000 2 289 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,1 . -19,9 -7,5 -0,9 2,5 2,0 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi