LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Lammas ja vuohitilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2014    
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat
Keskiarvo 8.000_15.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000
Tiloja edustettuna 280 20 90 130 30
Tiloja otoksessa 5<n<10 0<n<4 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 48,7 . . . .
Eläinyksiköt 28,0 . . . .
Yrittäjänvoitto -29 200 . . . .
        + Palkkavaatimus 37 800 . . . .
        + Korkovaatimus 14 600 . . . .
Yrittäjätulo 23 100 . . . .
Kannattavuuskerroin 0,44 . . . .
Yrittäjätulo 23 100 . . . .
        - Korkovaatimus -14 500 . . . .
=Työansio 8 510 . . . .
        Työtunnit 2 500 . . . .
=Työtuntiansio 3,4 . . . .
        Oma pääoma 254 800 . . . .
        Koko pääoma 340 100 . . . .
Omavaraisuusaste 74,9 . . . .
        Korvaus koko pääomalle -12 300 . . . .
        Pääoma tilikautena 339 700 . . . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,6 . . . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi