LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Lammas ja vuohitilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.12.2023
            Tunnusluvut                 2014    
Lammas- vuohi- ja laidunkarjatilat
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000
Tiloja edustettuna 340 20 30 130 130 30
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 0<n<4 5<n<10 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 44,5 . . 37,8 . .
Eläinyksiköt 24,5 . . 20,5 . .
Yrittäjänvoitto -30 400 . . -42 600 . .
        + Palkkavaatimus 33 500 . . 36 600 . .
        + Korkovaatimus 14 000 . . 8 690 . .
Yrittäjätulo 17 000 . . 2 620 . .
Kannattavuuskerroin 0,36 . . 0,06 . .
Yrittäjätulo 17 000 . . 2 620 . .
        - Korkovaatimus -13 900 . . -8 700 . .
=Työansio 3 030 . . -6 070 . .
        Työtunnit 2 220 . . 2 420 . .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 1,4 . . -2,5 . .
        Oma pääoma 243 400 . . 153 600 . .
        Koko pääoma 329 600 . . 221 300 . .
Omavaraisuusaste 73,9 . . 69,4 . .
        Korvaus koko pääomalle -14 100 . . -32 400 . .
        Pääoma tilikautena 326 200 . . 218 800 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,4 . . -14,8 . .

9385668

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi