LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Kasvihuoneyritykset
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.12.2023
            Tunnusluvut                 2014    
Kasvihuoneyritykset
Keskiarvo 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000 1.500.000-3.000.000
Tiloja edustettuna 810 0 60 450 170 70 20 30 0
Tiloja otoksessa 60<n<70 0<n<4 0<n<4 11<n<20 20<n<30 11<n<20 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 0,5 . . 0,4 0,5 0,8 . . .
Eläinyksiköt 0,0 . . 0,0 0,0 0,0 . . .
Yrittäjänvoitto -9 780 . . -8 810 -6 080 -1 140 . . .
        + Palkkavaatimus 53 300 . . 45 100 65 400 59 100 . . .
        + Korkovaatimus 11 100 . . 3 690 14 200 18 300 . . .
Yrittäjätulo 54 700 . . 40 000 73 500 76 300 . . .
Kannattavuuskerroin 0,85 . . 0,82 0,92 0,99 . . .
Yrittäjätulo 54 700 . . 40 000 73 500 76 300 . . .
        - Korkovaatimus -11 100 . . -3 740 -14 100 -18 300 . . .
=Työansio 43 600 . . 36 300 59 400 58 000 . . .
        Työtunnit 3 530 . . 2 980 4 330 3 910 . . .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 12,3 . . 12,1 13,7 14,8 . . .
        Oma pääoma 221 400 . . 63 900 300 800 399 000 . . .
        Koko pääoma 671 400 . . 268 300 831 600 1 380 000 . . .
Omavaraisuusaste 33,0 . . 23,8 36,2 28,9 . . .
        Korvaus koko pääomalle 10 000 . . -140 15 300 37 300 . . .
        Pääoma tilikautena 643 100 . . 262 500 779 500 1 385 000 . . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 1,6 . . -0,1 2,0 2,7 . . .

9385662

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi