LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Avomaapuutarhatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.12.2022
            Tunnusluvut                 2014    
Avomaapuutarhatilat
Keskiarvo 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 500.000_750.000 3.000.000_
Tiloja edustettuna 800 160 310 310 30 0
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 0<n<4 5<n<10 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 43,9 . . 67,8 . .
Eläinyksiköt 0,0 . . 0,0 . .
Yrittäjänvoitto -23 900 . . -5 590 . .
        + Palkkavaatimus 35 200 . . 23 200 . .
        + Korkovaatimus 10 700 . . 12 400 . .
Yrittäjätulo 22 100 . . 30 000 . .
Kannattavuuskerroin 0,48 . . 0,84 . .
Yrittäjätulo 22 100 . . 30 000 . .
        - Korkovaatimus -10 800 . . -12 300 . .
=Työansio 11 200 . . 17 600 . .
        Työtunnit 2 330 . . 1 530 . .
=Työtuntiansio 4,8 . . 11,5 . .
        Oma pääoma 283 600 . . 359 900 . .
        Koko pääoma 313 400 . . 377 900 . .
Omavaraisuusaste 90,5 . . 95,2 . .
        Korvaus koko pääomalle -12 400 . . 7 450 . .
        Pääoma tilikautena 310 900 . . 381 300 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,0 . . 2,0 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi