LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 21.5.2024
            Tunnusluvut                 2014    
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000 1.500.000-3.000.000 3.000.000-
Tiloja edustettuna 37 200 7 410 5 870 6 730 7 600 7 120 1 980 420 30 40 0 0
Tiloja otoksessa 820<n<830 40<n<50 50<n<60 100<n<110 170<n<180 250<n<260 130<n<140 40<n<50 5<n<10 5<n<10 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 60,5 24,8 41,5 58,1 68,8 90,8 109,6 108,2 45,3 14,7 . .
Eläinyksiköt 27,1 0,1 0,9 3,5 21,1 52,5 174,4 208,4 135,8 230,4 . .
Yrittäjänvoitto -27 600 -15 300 -18 200 -30 700 -34 800 -37 000 -24 400 -68 100 198 000 -72 700 . .
        + Palkkavaatimus 29 200 7 010 12 100 18 600 37 800 55 100 62 300 77 100 55 100 65 300 . .
        + Korkovaatimus 17 400 5 770 9 830 16 100 19 600 26 300 39 200 50 000 38 700 86 600 . .
Yrittäjätulo 17 400 -2 640 3 020 2 370 19 400 42 200 75 400 53 500 291 800 66 700 . .
Kannattavuuskerroin 0,37 -0,21 0,14 0,07 0,34 0,52 0,74 0,42 3,11 0,44 . .
Yrittäjätulo 17 400 -2 640 3 020 2 370 19 400 42 200 75 400 53 500 291 800 66 700 . .
        - Korkovaatimus -15 700 -5 670 -9 160 -14 500 -16 400 -24 100 -37 500 -44 400 -38 600 -74 100 . .
=Työansio 1 560 -8 310 -6 140 -12 100 2 940 18 000 37 900 8 950 253 200 -7 480 . .
        Työtunnit 1 930 460 790 1 220 2 500 3 650 4 120 5 100 3 650 4 320 . .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 0,8 -17,9 -7,7 -9,9 1,2 4,9 9,2 1,8 69,4 -1,7 . .
        Oma pääoma 338 500 128 400 213 100 300 200 368 300 503 400 784 900 821 100 738 600 1 675 000 . .
        Koko pääoma 464 500 145 100 228 300 376 500 462 500 730 100 1 330 000 1 828 000 2 671 000 3 197 000 . .
Omavaraisuusaste 72,9 88,4 93,3 79,7 79,6 68,9 59,0 44,9 27,6 52,4 . .
        Korvaus koko pääomalle -8 710 -9 190 -8 610 -14 200 -15 600 -7 380 25 200 1 840 288 500 29 200 . .
        Pääoma tilikautena 457 500 145 000 226 800 370 400 461 300 713 300 1 296 000 1 829 000 2 497 000 3 006 000 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,9 -6,3 -3,8 -3,8 -3,4 -1,0 1,9 0,1 11,6 1,0 . .

9385644

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi