LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut                 2014    
Keskiarvo 0_2.000 2.000_4.000 4.000_8.000 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000 1.500.000_3.000.000 3.000.000_
Tiloja edustettuna 49 400 300 4 250 7 610 11 100 5 970 6 990 7 630 7 280 1 990 420 30 40 0 0
Tiloja otoksessa 860<n<870 20<n<30 0<n<4 11<n<20 40<n<50 50<n<60 100<n<110 170<n<180 250<n<260 130<n<140 40<n<50 5<n<10 5<n<10 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 48,8 2,7 . 15,5 25,5 41,3 57,6 68,6 91,7 109,4 108,2 45,3 14,7 . .
Eläinyksiköt 20,4 0,0 . 0,0 0,3 1,0 3,9 21,5 51,6 174,9 208,7 135,9 230,4 . .
Yrittäjänvoitto -23 300 -600 . -11 900 -14 900 -18 200 -30 800 -34 500 -37 900 -24 200 -68 300 198 000 -72 700 . .
        + Palkkavaatimus 23 000 0 . 5 390 7 520 12 200 18 900 37 800 55 500 62 300 77 100 55 100 65 300 . .
        + Korkovaatimus 12 700 230 . 4 210 5 670 9 110 14 300 16 200 24 200 37 500 44 500 38 700 74 200 . .
Yrittäjätulo 12 400 -360 . -2 330 -1 770 3 040 2 380 19 500 41 700 75 600 53 300 291 800 66 700 . .
Kannattavuuskerroin 0,35 -1,54 . -0,24 -0,13 0,14 0,07 0,36 0,52 0,76 0,44 3,11 0,48 . .
Yrittäjätulo 12 400 -360 . -2 330 -1 770 3 040 2 380 19 500 41 700 75 600 53 300 291 800 66 700 . .
        - Korkovaatimus -12 700 -230 . -4 220 -5 670 -9 110 -14 300 -16 100 -24 100 -37 500 -44 400 -38 600 -74 100 . .
=Työansio -310 -600 . -6 540 -7 440 -6 060 -11 900 3 260 17 500 38 100 8 800 253 200 -7 480 . .
        Työtunnit 1 520 0 . 350 490 800 1 250 2 500 3 670 4 120 5 100 3 650 4 320 . .
=Työtuntiansio -0,2 . . -18,3 -14,9 -7,5 -9,5 1,3 4,7 9,3 1,7 69,4 -1,7 . .
        Oma pääoma 276 700 4 940 . 106 100 129 300 212 100 295 600 364 800 501 800 784 200 821 000 738 600 1 675 000 . .
        Koko pääoma 372 500 4 940 . 112 000 147 000 227 300 371 900 460 000 730 200 1 329 000 1 828 000 2 671 000 3 197 000 . .
Omavaraisuusaste 74,3 100,0 . 94,7 88,0 93,3 79,5 79,3 68,7 59,0 44,9 27,6 52,4 . .
        Korvaus koko pääomalle -8 170 -360 . -7 560 -8 850 -8 660 -14 500 -15 400 -8 180 25 300 1 700 288 500 29 200 . .
        Pääoma tilikautena 366 800 5 160 . 109 500 146 700 225 800 365 900 457 700 713 600 1 296 000 1 829 000 2 497 000 3 006 000 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,2 -7,0 . -6,9 -6,0 -3,8 -4,0 -3,4 -1,1 2,0 0,1 11,6 1,0 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi