LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.10.2023
Tuloslaskelma     2014    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 37 200 15 400 5 540 810 800 8 090 3 420 340 860 210 1 700
Tiloja otoksessa 820<n<830 150<n<160 80<n<90 60<n<70 11<n<20 300<n<310 90<n<100 11<n<20 30<n<40 5<n<10 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 60,5 59,3 49,9 0,5 43,9 63,5 71,9 44,5 95,3 58,8 92,1
Eläinyksiköt 27,1 0,1 0,4 0,0 0,0 52,7 67,8 24,5 226,9 380,7 36,7
Myyntituotot 88 200 25 800 33 100 483 400 88 900 155 400 101 500 31 900 327 600 715 900 110 200
        Tuet 51 800 34 600 32 900 39 000 35 400 75 900 88 700 54 300 93 800 59 600 71 400
Liikevaihto 140 000 60 400 66 100 522 400 124 300 231 200 190 200 86 200 421 500 775 500 181 600
Kokonaistuotto 156 700 62 500 69 800 535 200 125 400 271 600 231 500 106 500 467 100 795 300 204 400
        Muuttuvat kulut -69 500 -24 200 -28 100 -369 600 -60 400 -104 400 -99 400 -33 000 -278 700 -529 300 -94 400
        Tilakäyttö -13 600 -1 030 -1 060 0 -660 -35 200 -36 900 -15 900 -39 000 -30 800 -16 700
        Palkkavaatimus -29 200 -12 900 -15 700 -53 300 -35 200 -59 300 -36 400 -33 500 -46 600 -55 800 -35 600
        Kiinteät kulut -28 700 -19 200 -20 800 -52 200 -28 200 -41 500 -36 600 -19 600 -54 400 -66 300 -37 000
Käyttökate 15 500 4 980 4 060 59 900 900 31 000 22 000 4 350 48 100 112 900 20 400
        Poistot -24 400 -14 600 -14 000 -50 200 -13 300 -38 800 -29 200 -18 500 -55 500 -103 100 -38 000
Liiketulos -9 000 -9 710 -10 000 9 690 -12 400 -7 850 -7 180 -14 200 -7 410 9 780 -17 600
        Nettorahoituskulut -2 870 -1 380 -2 070 -8 330 -670 -4 180 -5 230 -2 280 -4 940 -19 300 -3 420
Nettotulos -11 800 -11 000 -12 000 1 360 -13 100 -12 000 -12 400 -16 500 -12 300 -9 520 -21 000
        Korkovaatimus -15 700 -13 600 -9 920 -11 100 -10 800 -19 000 -18 200 -13 900 -32 500 -26 800 -28 800
Yrittäjänvoitto -27 600 -24 700 -22 000 -9 780 -23 900 -31 000 -30 600 -30 400 -44 900 -36 300 -49 900

9385632

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi