LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
        Tuloslaskelma             2014    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 49 400 20 900 15 800 810 890 8 140 3 600 490 860 230 1 790
Tiloja otoksessa 860<n<870 160<n<170 100<n<110 60<n<70 11<n<20 300<n<310 90<n<100 5<n<10 30<n<40 5<n<10 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 48,8 48,8 28,0 0,5 42,7 63,3 71,2 36,4 95,2 58,7 86,7
Eläinyksiköt 20,4 0,1 0,1 0,0 0,0 52,5 66,6 21,7 226,5 373,4 35,1
Myyntituotot 67 000 20 700 14 100 482 800 85 200 154 700 99 500 18 400 327 200 696 400 104 900
        Tuet 40 800 28 400 17 600 39 000 34 400 75 600 87 700 47 300 93 700 59 100 67 600
Liikevaihto 107 800 49 000 31 700 521 800 119 600 230 300 187 100 65 700 420 900 755 500 172 500
Kokonaistuotto 120 500 50 400 33 700 534 500 120 700 270 400 227 800 84 500 466 400 775 500 192 000
        Muuttuvat kulut -53 400 -19 800 -13 300 -369 000 -57 800 -104 000 -97 600 -27 900 -278 300 -514 000 -90 100
        Tilakäyttö -10 200 -790 -410 0 -650 -35 000 -36 300 -13 500 -38 900 -30 300 -15 900
        Palkkavaatimus -22 900 -10 900 -9 100 -53 300 -34 300 -59 300 -36 000 -29 100 -46 600 -55 400 -34 300
        Kiinteät kulut -22 800 -15 800 -11 200 -52 200 -27 400 -41 300 -36 000 -20 200 -54 300 -64 800 -35 100
Käyttökate 11 000 3 010 -310 59 800 360 30 600 21 600 -6 300 48 100 110 800 16 200
        Poistot -19 300 -12 000 -7 470 -50 100 -12 700 -38 600 -28 800 -14 200 -55 400 -100 500 -35 300
Liiketulos -8 380 -9 030 -7 780 9 650 -12 400 -8 030 -7 220 -20 500 -7 330 10 200 -19 100
        Nettorahoituskulut -2 190 -1 120 -870 -8 310 -610 -4 160 -5 100 -1 370 -4 960 -18 700 -3 390
Nettotulos -10 500 -10 100 -8 650 1 340 -13 000 -12 100 -12 300 -21 900 -12 200 -8 480 -22 500
        Korkovaatimus -12 700 -11 100 -6 050 -11 100 -10 500 -18 900 -18 100 -10 900 -32 400 -26 500 -26 500
Yrittäjänvoitto -23 300 -21 300 -14 600 -9 810 -23 500 -31 100 -30 400 -32 800 -44 700 -34 900 -49 100


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi