LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tase tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 6.2.2023
            Taselaskelma                 2014    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 49 400 20 900 15 800 810 890 8 140 3 600 490 860 230 1 790
Tiloja otoksessa 860<n<870 160<n<170 100<n<110 60<n<70 11<n<20 300<n<310 90<n<100 5<n<10 30<n<40 5<n<10 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 48,8 48,8 28,0 0,5 42,7 63,3 71,2 36,4 95,2 58,7 86,7
Eläinyksiköt 20,4 0,1 0,1 0,0 0,0 52,5 66,6 21,7 226,5 373,4 35,1
VASTAAVAA 372 600 288 800 169 000 671 100 305 300 625 100 557 100 260 500 1 005 000 1 162 000 699 100
    Aineettomat hyödykkeet 7 020 700 250 10 200 0 32 300 14 000 440 2 620 40 3 600
          Maa-alueet 153 800 167 800 85 300 17 400 150 000 174 300 190 600 108 100 349 200 165 800 316 200
          Rakennukset 63 700 21 400 15 300 374 300 31 300 146 600 107 900 68 400 232 300 706 300 109 600
          Koneet ja kalusto 58 900 44 800 26 400 102 900 40 600 108 400 77 800 31 600 139 700 138 200 108 000
          Salaojitukset 18 100 18 200 7 380 330 13 200 24 600 25 200 6 970 42 600 10 600 43 800
          Kasvustot 110 100 0 520 2 750 0 0 0 0 0 650
          Muu käyttöomaisuus 400 70 70 1 840 970 890 870 1 080 430 4 190 1 620
    Pitkäaikaiset sijoitukset 11 400 1 840 5 000 9 200 4 530 37 300 15 200 1 980 59 400 19 000 12 400
    Vaihto-omaisuus 38 200 22 300 8 550 38 200 46 200 76 900 97 800 30 100 157 400 83 200 67 800
    Saamiset 13 600 8 800 7 470 56 000 15 600 20 500 22 800 11 300 17 100 33 700 34 100
    Rahoitusomaisuus 7 400 2 720 13 200 60 200 140 3 260 5 000 450 4 290 700 1 250
VASTATTAVAA 372 600 288 800 169 000 671 100 305 300 625 100 557 100 260 500 1 005 000 1 162 000 699 100
  Oma Pääoma 276 700 240 200 139 500 221 900 277 500 422 800 377 100 211 100 753 100 507 500 515 900
Velat yhteensä 95 900 48 500 29 500 449 200 27 800 202 300 180 000 49 400 252 000 654 200 183 200


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi