LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tase tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.4.2024
                        Taselaskelma                     2014    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 37 200 15 400 5 540 810 800 8 090 3 420 340 860 210 1 700
Tiloja otoksessa 820<n<830 150<n<160 80<n<90 60<n<70 11<n<20 300<n<310 90<n<100 11<n<20 30<n<40 5<n<10 40<n<50
Käytössä oleva maatalousmaa 60,5 59,3 49,9 0,5 43,9 63,5 71,9 44,5 95,3 58,8 92,1
Eläinyksiköt 27,1 0,1 0,4 0,0 0,0 52,7 67,8 24,5 226,9 380,7 36,7
VASTAAVAA 464 500 351 100 281 700 671 600 313 400 627 600 564 200 329 600 1 007 000 1 184 000 748 500
    Aineettomat hyödykkeet 9 300 920 690 10 200 0 32 400 14 400 390 2 640 40 3 690
          Maa-alueet 190 300 201 800 144 400 17 400 151 600 174 800 191 500 135 700 349 700 163 400 341 800
          Rakennukset 82 300 25 900 32 300 374 900 33 400 147 300 109 800 92 500 232 800 727 900 116 200
          Koneet ja kalusto 73 600 54 700 48 200 103 000 42 200 108 900 78 700 40 800 140 000 140 400 116 400
          Salaojitukset 23 000 22 500 16 100 330 13 400 24 700 25 600 8 790 42 700 10 500 46 900
          Kasvustot 150 60 20 520 2 980 0 0 0 0 0 920
          Muu käyttöomaisuus 530 100 210 1 840 1 070 890 870 930 430 4 340 1 700
    Pitkäaikaiset sijoitukset 13 600 2 400 4 630 9 160 4 740 37 400 15 700 910 59 600 18 300 12 500
    Vaihto-omaisuus 50 200 28 300 19 400 38 300 48 000 77 300 99 400 35 100 157 700 84 400 72 200
    Saamiset 17 100 10 700 15 000 56 100 16 000 20 600 23 200 12 500 17 100 33 700 34 300
    Rahoitusomaisuus 4 310 3 690 750 59 900 160 3 250 5 000 1 800 4 280 730 1 770
VASTATTAVAA 464 500 351 100 281 700 671 600 313 400 627 600 564 200 329 600 1 007 000 1 184 000 748 500
  Oma pääoma 338 500 292 500 209 300 221 400 283 600 424 200 378 400 243 400 754 900 511 100 558 200
Velat yhteensä 126 000 58 600 72 400 450 100 29 800 203 400 185 700 86 100 252 100 672 600 190 200

9385635

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi