SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut                 2012    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 54 000 21 500 16 600 950 1 150 9 050 3 910 600 1 060 150 1 920
Tiloja otoksessa 880<n<890 160<n<170 90<n<100 60<n<70 11<n<20 320<n<330 90<n<100 11<n<20 40<n<50 11<n<20 50<n<60
Käytössä oleva maatalousmaa 45,0 44,1 27,3 0,4 28,9 59,8 66,0 46,9 85,0 53,7 77,7
Eläinyksiköt 18,6 0,1 0,0 0,0 0,0 48,4 61,6 29,3 198,2 315,2 34,7
Yrittäjänvoitto -21 700 -15 800 -15 100 -28 600 -39 300 -32 400 -35 700 -32 300 -35 800 -53 600 -35 300
        + Palkkavaatimus 23 100 10 700 9 650 55 700 29 800 57 900 40 200 38 300 44 400 38 500 34 000
        + Korkovaatimus 13 800 12 100 7 120 12 200 11 100 21 400 19 700 12 900 34 100 27 800 22 800
Yrittäjätulo 15 300 6 960 1 630 39 200 3 020 46 800 24 100 18 900 42 600 12 500 21 500
Kannattavuuskerroin 0,41 0,31 0,10 0,58 0,07 0,59 0,40 0,37 0,54 0,19 0,38
Yrittäjätulo 15 300 6 960 1 630 39 200 3 020 46 800 24 100 18 900 42 600 12 500 21 500
        - Korkovaatimus -13 800 -12 100 -7 170 -12 100 -12 600 -21 300 -19 600 -12 900 -34 100 -27 700 -22 800
=Työansio 1 380 -5 150 -5 500 27 000 -9 590 25 400 4 450 5 940 8 490 -15 200 -1 320
        Työtunnit 1 590 730 660 3 830 2 050 3 990 2 770 2 640 3 050 2 650 2 340
=Työtuntiansio 0,9 -7,0 -8,2 7,0 -4,7 6,4 1,6 2,2 2,8 -2,0 -0,5
        Oma pääoma 253 200 224 800 135 900 192 600 193 500 400 000 335 400 210 400 660 600 550 400 395 800
        Koko pääoma 332 200 261 200 163 000 510 100 263 700 566 500 490 900 289 800 873 400 1 066 000 531 100
Omavaraisuusaste 76,2 86,1 83,4 37,8 73,4 70,6 68,3 72,6 75,6 51,6 74,5
        Korvaus koko pääomalle -5 580 -2 730 -7 040 -9 120 -24 400 -6 690 -10 900 -16 500 6 100 -13 700 -8 850
        Pääoma tilikautena 324 700 253 200 161 600 509 500 264 700 551 600 478 100 285 300 857 800 1 032 000 520 500
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,7 -1,1 -4,4 -1,8 -9,2 -1,2 -2,3 -5,8 0,7 -1,3 -1,7


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi