SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 29.9.2022
            Tunnusluvut                 2012    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 39 400 15 500 5 810 940 1 000 9 010 3 720 350 1 060 140 1 790
Tiloja otoksessa 850<n<860 160<n<170 70<n<80 60<n<70 11<n<20 320<n<330 90<n<100 11<n<20 40<n<50 11<n<20 50<n<60
Käytössä oleva maatalousmaa 56,4 55,2 47,4 0,4 30,3 59,9 66,7 47,3 85,2 53,9 86,7
Eläinyksiköt 25,5 0,1 0,1 0,0 0,0 48,5 62,1 29,3 198,6 321,5 37,2
Yrittäjänvoitto -24 700 -16 600 -17 000 -28 600 -40 700 -32 300 -35 600 -34 000 -35 900 -54 600 -36 300
        + Palkkavaatimus 29 300 12 300 13 000 55 700 31 200 57 900 40 300 39 000 44 400 38 200 35 400
        + Korkovaatimus 17 300 15 200 11 600 12 200 11 500 21 400 19 800 12 800 34 200 28 200 25 400
Yrittäjätulo 21 900 10 800 7 700 39 300 3 590 47 000 24 400 17 700 42 700 11 800 24 500
Kannattavuuskerroin 0,47 0,39 0,31 0,58 0,08 0,59 0,41 0,34 0,54 0,18 0,40
Yrittäjätulo 21 900 10 800 7 700 39 300 3 590 47 000 24 400 17 700 42 700 11 800 24 500
        - Korkovaatimus -17 300 -15 100 -11 600 -12 200 -13 100 -21 400 -19 800 -12 700 -34 100 -28 100 -25 400
=Työansio 4 520 -4 390 -3 880 27 100 -9 540 25 600 4 630 4 910 8 490 -16 300 -980
        Työtunnit 2 010 840 890 3 840 2 150 3 990 2 770 2 680 3 060 2 630 2 440
=Työtuntiansio 2,3 -5,2 -4,3 7,0 -4,4 6,4 1,7 1,8 2,8 -2,3 -0,3
        Oma pääoma 313 800 274 800 208 300 193 500 200 500 400 800 335 500 207 500 661 900 555 600 437 900
        Koko pääoma 420 400 324 800 266 200 511 900 276 600 568 000 493 900 285 600 875 100 1 082 000 595 500
Omavaraisuusaste 74,6 84,6 78,2 37,8 72,5 70,6 67,9 72,7 75,6 51,4 73,5
        Korvaus koko pääomalle -4 300 -140 -3 310 -9 080 -25 100 -6 570 -10 500 -18 400 6 110 -14 000 -6 850
        Pääoma tilikautena 410 900 315 300 265 000 511 300 277 800 553 100 481 600 280 900 859 600 1 048 000 583 700
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,0 -0,0 -1,2 -1,8 -9,0 -1,2 -2,2 -6,6 0,7 -1,3 -1,2


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi