SuomeksiPå svenska
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 29.9.2022
            Tunnusluvut                 2012    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 39 400 5 550 12 100 8 930 10 500 810 1 330 140
Tiloja otoksessa 850<n<860 110<n<120 200<n<210 170<n<180 260<n<270 20<n<30 50<n<60 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 56,4 67,6 55,3 51,6 55,2 63,4 59,0 32,8
Eläinyksiköt 25,5 13,1 21,9 26,5 32,9 36,5 37,6 27,0
Yrittäjänvoitto -24 700 -19 800 -23 500 -23 700 -30 100 -13 800 -26 900 -29 300
        + Palkkavaatimus 29 300 21 000 25 100 28 800 35 500 41 300 47 600 44 500
        + Korkovaatimus 17 300 22 200 16 700 17 100 16 800 11 200 13 500 8 010
Yrittäjätulo 21 900 23 400 18 300 22 100 22 200 38 700 34 100 23 200
Kannattavuuskerroin 0,47 0,54 0,44 0,48 0,43 0,74 0,56 0,44
Yrittäjätulo 21 900 23 400 18 300 22 100 22 200 38 700 34 100 23 200
        - Korkovaatimus -17 300 -22 200 -16 700 -17 100 -16 800 -11 200 -13 400 -8 020
=Työansio 4 520 1 120 1 590 4 980 5 340 27 400 20 600 15 200
        Työtunnit 2 010 1 440 1 720 1 980 2 440 2 840 3 280 3 060
=Työtuntiansio 2,3 0,8 1,0 2,5 2,2 9,6 6,3 4,9
        Oma pääoma 313 800 408 500 310 300 306 400 293 800 205 700 242 700 137 000
        Koko pääoma 420 400 493 300 397 500 418 000 422 000 358 500 384 900 247 600
Omavaraisuusaste 74,6 82,8 78,1 73,3 69,6 57,4 63,0 55,3
        Korvaus koko pääomalle -4 300 4 700 -4 250 -3 390 -9 600 1 500 -8 870 -17 100
        Pääoma tilikautena 410 900 477 300 387 100 411 200 413 900 345 300 380 200 252 500
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,0 1,0 -1,1 -0,8 -2,3 0,4 -2,3 -6,8


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi