SuomeksiPå svenska
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut                 2012    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 54 000 7 080 17 100 13 300 15 400 1 350 2 290 540
Tiloja otoksessa 880<n<890 110<n<120 210<n<220 180<n<190 260<n<270 20<n<30 60<n<70 11<n<20
Käytössä oleva maatalousmaa 45,0 58,9 43,6 39,0 42,7 52,9 41,7 15,6
Eläinyksiköt 18,6 10,6 15,9 18,0 22,8 22,3 22,7 7,6
Yrittäjänvoitto -21 700 -19 600 -22 100 -21 100 -24 500 -12 000 -18 200 -8 110
        + Palkkavaatimus 23 100 20 000 20 200 22 300 26 400 28 200 29 600 12 800
        + Korkovaatimus 13 800 19 100 13 700 12 600 12 900 8 290 8 700 2 690
Yrittäjätulo 15 300 19 400 11 900 13 800 14 800 24 500 20 000 7 350
Kannattavuuskerroin 0,41 0,50 0,35 0,39 0,38 0,67 0,52 0,48
Yrittäjätulo 15 300 19 400 11 900 13 800 14 800 24 500 20 000 7 350
        - Korkovaatimus -13 800 -19 000 -13 700 -12 500 -12 900 -8 290 -8 700 -2 690
=Työansio 1 380 290 -1 840 1 190 1 850 16 200 11 300 4 660
        Työtunnit 1 590 1 370 1 390 1 530 1 810 1 940 2 040 880
=Työtuntiansio 0,9 0,3 -1,3 0,8 1,0 8,3 5,6 5,5
        Oma pääoma 253 200 359 300 258 600 229 100 229 200 150 800 156 600 47 200
        Koko pääoma 332 200 423 800 321 200 306 800 321 400 268 700 244 100 76 300
Omavaraisuusaste 76,2 84,8 80,5 74,7 71,3 56,1 64,1 61,8
        Korvaus koko pääomalle -5 580 1 180 -6 560 -6 210 -8 850 -800 -6 700 -4 230
        Pääoma tilikautena 324 700 410 100 312 400 302 500 314 900 259 200 241 700 78 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,7 0,3 -2,1 -2,1 -2,8 -0,3 -2,8 -5,4


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi