SuomeksiPå svenska
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut                 2012    
Keskiarvo 0_2.000 2.000_4.000 4.000_8.000 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000
Tiloja edustettuna 54 000 1 060 2 980 10 600 10 400 5 670 7 700 9 350 7 180 1 810 280 50 30
Tiloja otoksessa 880<n<890 11<n<20 5<n<10 11<n<20 40<n<50 50<n<60 110<n<120 190<n<200 250<n<260 140<n<150 30<n<40 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 45,0 4,5 9,9 16,4 26,1 39,0 58,2 59,9 80,8 104,7 119,4 65,5 .
Eläinyksiköt 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,7 21,8 56,6 161,7 205,9 155,3 .
Yrittäjänvoitto -21 700 -6 530 -12 500 -14 600 -13 800 -17 800 -23 100 -32 600 -32 700 -34 100 -34 300 -7 730 .
        + Palkkavaatimus 23 100 3 450 5 680 7 120 8 150 12 800 19 600 39 600 55 200 59 000 77 600 59 200 .
        + Korkovaatimus 13 800 1 860 7 380 3 840 6 150 11 200 16 100 17 700 26 400 41 900 52 000 54 800 .
Yrittäjätulo 15 300 -1 210 470 -3 680 410 6 020 12 600 24 800 48 900 66 900 95 200 106 300 .
Kannattavuuskerroin 0,41 -0,23 0,04 -0,34 0,03 0,25 0,35 0,43 0,60 0,66 0,73 0,93 .
Yrittäjätulo 15 300 -1 210 470 -3 680 410 6 020 12 600 24 800 48 900 66 900 95 200 106 300 .
        - Korkovaatimus -13 800 -1 870 -7 390 -3 850 -6 160 -11 100 -16 100 -17 800 -26 500 -42 000 -51 900 -54 800 .
=Työansio 1 380 -3 080 -6 910 -7 520 -5 740 -5 140 -3 520 6 970 22 500 24 800 43 300 51 400 .
        Työtunnit 1 590 230 390 490 560 870 1 350 2 730 3 800 4 060 5 350 4 070 .
=Työtuntiansio 0,9 -12,0 -17,6 -15,3 -10,2 -5,8 -2,6 2,6 5,9 6,2 8,0 12,6 .
        Oma pääoma 253 200 40 000 139 000 81 300 123 000 210 800 288 800 324 700 472 500 743 000 854 200 925 100 .
        Koko pääoma 332 200 40 000 147 500 85 700 137 900 235 900 352 900 414 000 671 800 1 236 000 1 784 000 1 855 000 .
Omavaraisuusaste 76,2 100,0 94,2 94,9 89,1 89,4 81,8 78,4 70,3 60,1 47,9 49,9 .
        Korvaus koko pääomalle -5 580 -4 670 -4 950 -10 500 -7 260 -5 900 -5 190 -11 700 -820 21 200 42 000 69 200 .
        Pääoma tilikautena 324 700 39 600 147 400 82 800 136 700 229 300 345 700 405 400 650 300 1 210 000 1 750 000 1 885 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,7 -11,8 -3,4 -12,8 -5,3 -2,6 -1,5 -2,9 -0,1 1,7 2,4 3,7 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi