SuomeksiPå svenska
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 29.9.2022
            Tunnusluvut                 2012    
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000
Tiloja edustettuna 39 400 7 840 5 530 7 680 9 030 7 150 1 800 280 50 30
Tiloja otoksessa 850<n<860 40<n<50 50<n<60 110<n<120 190<n<200 250<n<260 140<n<150 30<n<40 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 56,4 24,8 39,4 59,4 60,5 81,1 104,8 119,7 65,5 .
Eläinyksiköt 25,5 0,0 0,7 4,3 21,8 56,0 161,5 206,7 155,3 .
Yrittäjänvoitto -24 700 -12 300 -17 600 -22 800 -32 200 -33 500 -34 100 -34 100 -7 730 .
        + Palkkavaatimus 29 300 6 300 12 500 19 500 39 700 55 100 59 000 77 600 59 200 .
        + Korkovaatimus 17 300 5 870 11 300 16 600 17 800 26 500 42 000 52 200 54 800 .
Yrittäjätulo 21 900 -140 6 040 13 200 25 400 48 200 67 000 95 700 106 300 .
Kannattavuuskerroin 0,47 -0,01 0,25 0,37 0,44 0,59 0,66 0,74 0,93 .
Yrittäjätulo 21 900 -140 6 040 13 200 25 400 48 200 67 000 95 700 106 300 .
        - Korkovaatimus -17 300 -5 870 -11 200 -16 500 -17 900 -26 600 -42 000 -52 100 -54 800 .
=Työansio 4 520 -6 010 -5 230 -3 360 7 430 21 700 24 900 43 500 51 400 .
        Työtunnit 2 010 430 850 1 340 2 730 3 800 4 070 5 350 4 070 .
=Työtuntiansio 2,3 -13,8 -6,1 -2,5 2,7 5,7 6,2 8,1 12,6 .
        Oma pääoma 313 800 115 200 212 900 292 700 327 100 473 500 743 300 858 000 925 100 .
        Koko pääoma 420 400 128 300 237 500 357 400 417 800 672 400 1 237 000 1 788 000 1 855 000 .
Omavaraisuusaste 74,6 89,8 89,6 81,9 78,3 70,4 60,1 48,0 49,9 .
        Korvaus koko pääomalle -4 300 -5 980 -5 600 -4 520 -11 200 -1 420 21 200 42 300 69 200 .
        Pääoma tilikautena 410 900 127 800 230 700 350 400 408 600 651 700 1 210 000 1 754 000 1 885 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,0 -4,7 -2,4 -1,3 -2,8 -0,2 1,8 2,4 3,7 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi