SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Lypsykarjatilat menestyivät parhaiten 2012  

Vuonna 2012 tuotanto oli kannattavinta lypsykarjatiloilla ja kasvihuoneyrityksissä. Myös muiden nautakarjatilojen sekä sikatilojen tulos koheni. Keskimäärin maa- ja puutarhatalouden kannattavuus pysyi kuitenkin edeltävän vuoden tapaan vaatimattomana.

Kannattavuuskerroin saadaan, kun yrittäjätulo jaetaan palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla. Kannattavuuskerroin jäi 2012 edellisvuosien tasolle, 0,49:ään. Yrittäjä saavutti 49 prosenttia sekä 14,5 euron tuntipalkkatavoitteesta että 5,6 prosentin oman pääoman korkotavoitteesta eli sai 7,1 euroa työtunnille ja 2,7 prosentin koron omalle pääomalle.

Työansio saadaan, kun yrittäjätulosta vähennetään oman pääoman korkokustannus 5,6 prosentin mukaan.  Kun työansio jaetaan työmäärällä, jää maatalousyrittäjän työtuntiansioksi 2,7 euroa. Kokonaispääoman ja oman pääoman tuottoprosentit olivat negatiivisia, -0,7 ja -2 prosenttia. Oman pääoman osuus koko varallisuudesta eli omavaraisuusaste oli noin 75 prosenttia eli hyvällä tasolla.

Kannattavuus tuotantosuunnittain

Lypsykarjatilojen kannattavuuskerroin nousi tuotantosuunnista parhaaksi 0,6:een. Myös muiden nautakarjatilojen ja sikatilojen kannattavuus kohentui 0,45–0,5 tasolle. Kasvintuotannossa kannattavuus säilyi ennallaan noin 0,4:n tasolla. Kannattavuus heikkeni erityisesti siipikarjatilat -tuotantosuunnassa, joka sisältää kananmuna- ja broilerituotannon. Niissä pienen tilamäärän vuoksi jopa muutamankin yrityksen romahtaneet tulokset vaikuttavat keskiarvotuloksiin. Koko maan tuloksiin näillä ei ole näkyvää vaikutusta.

Tuotot ja kustannukset kasvoivat

Vuonna 2012 maatalous- ja puutarhayritysten tuotot kasvoivat yhdeksän prosenttia, 143 000 euroon. Tästä tukien osuus oli noin 37 prosenttia eli 52 500 euroa.

Tuotantokustannus kohosi 9 prosenttia, 167 400 euroon. Tuottojen ja tuotantokustannusten erotuksena saatava tappio oli 24 400 euroa tilaa kohti vuodessa. Polttoaine- ja lannoitekustannukset nousivat yli 20 prosenttia. Tuotannon pääomavaltaistumisen jatkuessa oman pääomasta aiheutuva kustannus nousi 18 prosenttia. Korko-, vuokra-, rakennus- ja konekustannukset nousivat 8–10 prosenttia.

Yrittäjätuloa enemmän

Yrittäjäperheen työlle ja pääomalle korvaukseksi jäävä yrittäjätulo kasvoi kahdeksan prosenttia, 23 600 euroon. Yrittäjätulo lasketaan vähentämällä kokonaistuotosta tuotantokustannukset ilman yrittäjäperheen 2 060 työtunnista aiheutuvaa palkkakustannusta ja 329 000 euron omasta pääomasta aiheutuvaa korkovaatimuskustannusta.

Muutoksia laskennassa

Lammas-, vuohi- ja muu laidunkarja -tuotantosuunnan laskentaa tarkennettiin taannehtivasti vuodesta 2000 lähtien siten, että kirjanpitotiloja painottavasta tilajoukosta jätettiin pois ravi- ja ratsastustallit, mikä nosti lammas- ja vuohitilojen tulostasoa merkittävästi.  

Kannattavuuskirjanpidon tulokset lasketaan noin 900 kirjanpitotilan luvuista ja tulokset ovat vuonna 2012 yleistettävissä kuvaamaan Suomen 37 400 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen tuloksia painotuksen ansiosta.

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi