SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 23.9.2023
            Tunnusluvut                 2011    
Keskiarvo
A-alue
B-alue
C1-alue
C2-alue
C2p-alue
C3-alue
C4-alue
Tiloja edustettuna 41 000 5 640 12 500 9 450 10 900 940 1 420 150
Tiloja otoksessa 890<n<900 110<n<120 210<n<220 190<n<200 270<n<280 20<n<30 50<n<60 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 55,2 62,7 57,7 49,6 54,3 56,1 49,9 31,8
Eläinyksiköt 24,8 14,5 22,0 25,6 30,8 33,7 33,7 25,9
Yrittäjänvoitto -22 000 -21 800 -20 300 -23 700 -20 900 -24 900 -33 300 -28 000
        + Palkkavaatimus 29 000 20 100 26 600 27 600 34 100 41 500 45 700 41 900
        + Korkovaatimus 15 400 19 400 15 400 15 200 14 600 9 860 10 600 7 390
Yrittäjätulo 22 400 17 600 21 800 19 100 28 000 26 400 23 000 21 200
Kannattavuuskerroin 0,50 0,45 0,52 0,45 0,57 0,51 0,41 0,43
Yrittäjätulo 22 400 17 600 21 800 19 100 28 000 26 400 23 000 21 200
        - Korkovaatimus -15 400 -19 400 -15 400 -15 200 -14 700 -9 860 -10 600 -7 400
=Työansio 6 920 -1 830 6 280 3 860 13 200 16 500 12 300 13 800
        Työtunnit 2 050 1 420 1 880 1 950 2 420 2 940 3 240 2 960
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 3,4 -1,1 3,3 2,0 5,5 5,6 3,8 4,7
        Oma pääoma 301 200 379 400 308 300 290 500 283 900 198 100 218 900 135 100
        Koko pääoma 401 500 449 100 399 300 398 300 399 300 319 300 340 500 245 100
Omavaraisuusaste 75,0 84,5 77,2 72,9 71,1 62,0 64,3 55,1
        Korvaus koko pääomalle -3 740 -630 -2 130 -5 420 -2 890 -11 500 -18 900 -16 900
        Pääoma tilikautena 391 200 436 500 390 600 388 900 388 000 312 100 321 600 251 300
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,0 -0,1 -0,5 -1,4 -0,7 -3,7 -5,9 -6,7

7909116

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi