SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Maatalouden kannattavuuteen ei muutoksia 2011  

Kasvihuoneyritysten sekä kasvinviljely-, nautakarja ja sikatilojen kannattavuus heikkeni. Kokonaisuutena maa- ja puutarhatalouden keskimääräinen kannattavuus kuitenkin pysyi  vuoden 2011 toteutuneiden kannattavuuskirjanpitotulosten mukaan edeltävän vuoden tasolla.

Kannattavuuskerroin saadaan, kun yrittäjätulo jaetaan palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla. Yrittäjätulo laski, mutta samoin laski palkka- ja korkovaatimuskustannus. Näin kannattavuuskerroin jäi kutakuinkin edellisvuoden tasolla, 0,47:ään. Yrittäjä saavutti siis 47 prosenttia sekä 14,1 euron tuntipalkkatavoitteesta että 5,3 prosentin korkovaatimuksesta eli yrittäjä sai 6,6 euroa työtunnille ja 2,4 prosentin koron omalle pääomalle.

Maatalousyrittäjää voidaan verrata myös palkansaajaan, jolla ei ole kiinni omaa pääomaa työpaikassaan. Silloin yrittäjätulosta vähennetään kokonaisuudessaan oman pääoman korkokustannus 5,3 prosentin mukaan ja jaetaan näin jäävä vuosityöansio työtuntimäärällä. Silloin maatalousyrittäjän työtuntiansioksi jää 2,6 euroa.

Kannattavuus heikkeni erityisesti kasvihuoneyrityksillä, kasvinviljelytiloilla sekä nautakarja- ja sikatiloilla. Kannattavuus parani erityisesti avomaapuutarhatiloilla sekä siipikarjatiloilla.

Kokonaispääoman tuottoprosentti oli edellisvuoden tasolla negatiivinen eli -1,4 prosenttia. Myös oman pääoman tuottoprosentti oli negatiivinen, -2 prosenttia. Oman pääoman osuus koko varallisuudesta eli omavaraisuusaste on 74,5 prosenttia.

Tuotot ja kustannukset

Maatalous- ja puutarhayritysten myyntituotot kasvoivat 8 prosenttia, 81 600 euroon. Kun tähän lisätään 48 400 euron tuet, saatiin kokonaistuotoksi 129 900 euroa, jossa nousua oli viisi prosenttia.

Ostorehu- ja polttoainekustannukset nousivat 20 prosenttia sekä sähkö- ja lannoitekustannukset ja palkkamenot noin kymmenen prosenttia. Näiden yhteinen osuus tuotantokustannuksista on 22 prosenttia. Maatalousyrittäjien työtuntimäärä laski 2 060 tuntiin vuodessa, jolloin palkkavaatimuskustannus laski 3,3 prosenttia 29 100 euroon. Korkotason laskun myötä yrittäjän omalle pääomalle tavoiteltu korko laski 6,3 prosentista 5,3 prosenttiin ja näin myös oman pääoman korkovaatimuskustannus aleni 15 300 euroon, 11 prosenttia.

Kokonaisuutena tuotantokustannus nousi 2,9 prosenttia, 153 900 euroon. Kokonaistuoton ja tuotantokustannusten erotuksena saatava tappio on 23 700 euroa tilaa kohti vuodessa.

Yrittäjätulo laski 5 prosenttia

Yrittäjäperheen työlle ja pääomalle korvaukseksi jäävä yrittäjätulo pieneni vuonna 2011 viisi prosenttia, 20 700 euroon. Yrittäjätulo lasketaan vähentämällä kokonaistuotosta tuotantokustannukset ilman yrittäjäperheen työstä ja omasta pääomasta aiheutuvia palkka- ja korkovaatimuskustannuksia. Yrittäjätulo jää siis korvaukseksi yrittäjäperheen 2 060 tunnin työpanokselle sekä 298 300 euron omalle pääomalle.

Aineisto

Vuoden 2011 tulokset laskettiin noin 900 kirjanpitotilan luvuista ja painotuksen ansiosta tulokset on yleistettävissä kuvaamaan Suomen 41 600 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen tuloksia.

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi