SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut                 2010    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Luokittumattomat
Tiloja edustettuna 57 800 21 800 14 700 1 130 970 10 200 4 030 410 1 310 230 2 630 10
Tiloja otoksessa 960<n<970 150<n<160 100<n<110 60<n<70 11<n<20 350<n<360 90<n<100 11<n<20 50<n<60 11<n<20 70<n<80 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 42,9 39,5 31,1 0,4 28,7 52,2 63,5 36,1 80,9 62,2 74,7 .
Eläinyksiköt 18,2 0,1 0,1 0,0 0,0 42,5 57,2 21,0 193,8 143,6 24,5 .
Yrittäjänvoitto -21 900 -15 000 -12 400 -30 000 -23 000 -31 900 -27 500 -31 700 -43 000 -26 300 -34 000 .
        + Palkkavaatimus 25 000 10 100 13 300 58 200 22 400 56 100 40 400 35 900 45 900 31 500 31 600 .
        + Korkovaatimus 13 400 10 800 8 110 10 800 9 520 19 300 18 400 8 400 32 500 28 200 22 600 .
Yrittäjätulo 16 600 5 890 8 870 38 900 12 100 43 400 31 300 12 500 35 300 33 400 20 100 .
Kannattavuuskerroin 0,43 0,28 0,42 0,56 0,38 0,58 0,53 0,28 0,45 0,56 0,37 .
Yrittäjätulo 16 600 5 890 8 870 38 900 12 100 43 400 31 300 12 500 35 300 33 400 20 100 .
        - Korkovaatimus -13 500 -10 800 -8 120 -10 800 -12 700 -19 200 -18 300 -8 400 -32 500 -28 200 -22 500 .
=Työansio 3 120 -4 950 750 28 100 -650 24 100 12 900 4 140 2 840 5 200 -2 470 .
        Työtunnit 1 780 720 940 4 150 1 600 4 000 2 880 2 560 3 280 2 250 2 250 .
=Työtuntiansio 1,8 -6,6 0,8 6,8 -0,4 6,0 4,5 1,6 0,9 2,9 -1,0 .
        Oma pääoma 221 800 183 100 138 700 172 500 149 500 327 600 286 000 130 700 517 900 444 500 351 600 .
        Koko pääoma 296 800 215 400 170 300 400 500 227 500 464 300 440 400 183 600 759 800 755 500 453 900 .
Omavaraisuusaste 74,7 85,0 81,4 43,1 65,7 70,6 65,0 71,2 68,2 58,8 77,5 .
        Korvaus koko pääomalle -6 270 -3 180 -3 330 -14 200 -7 680 -9 210 -4 680 -21 900 -2 190 8 780 -8 680 .
        Pääoma tilikautena 289 000 210 200 166 600 393 700 228 400 449 100 426 500 175 900 749 600 713 200 440 700 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,2 -1,5 -2,0 -3,6 -3,4 -2,1 -1,1 -12,5 -0,3 1,2 -2,0 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi