SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.12.2023
            Tunnusluvut                 2010    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 42 500 14 000 5 950 1 110 890 10 200 3 900 2 620 1 310 220 2 360
Tiloja otoksessa 920<n<930 150<n<160 90<n<100 60<n<70 11<n<20 350<n<360 90<n<100 11<n<20 50<n<60 11<n<20 60<n<70
Käytössä oleva maatalousmaa 53,5 53,9 50,9 0,4 36,1 52,4 64,7 35,1 82,1 62,6 79,7
Eläinyksiköt 24,8 0,1 0,2 0,0 0,0 42,7 58,4 12,5 197,5 145,7 27,2
Yrittäjänvoitto -25 900 -17 100 -14 900 -30 000 -26 000 -32 100 -27 300 -55 000 -43 400 -26 100 -32 900
        + Palkkavaatimus 31 400 12 600 17 000 58 100 26 800 56 400 40 600 36 600 46 200 31 700 31 900
        + Korkovaatimus 16 900 14 600 13 300 10 900 11 600 19 400 18 600 14 200 33 000 28 500 24 200
Yrittäjätulo 22 500 10 100 15 400 38 900 16 000 43 700 31 900 -4 190 35 700 34 000 23 100
Kannattavuuskerroin 0,47 0,37 0,51 0,56 0,42 0,58 0,54 -0,08 0,45 0,57 0,41
Yrittäjätulo 22 500 10 100 15 400 38 900 16 000 43 700 31 900 -4 190 35 700 34 000 23 100
        - Korkovaatimus -16 900 -14 600 -13 200 -10 800 -15 200 -19 300 -18 600 -14 200 -32 900 -28 500 -24 100
=Työansio 5 500 -4 500 2 060 28 000 780 24 300 13 300 -18 400 2 700 5 490 -1 090
        Työtunnit 2 240 900 1 210 4 140 1 910 4 030 2 890 2 610 3 290 2 260 2 270
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 2,5 -4,7 1,7 6,8 0,4 6,0 4,6 -7,0 0,8 3,0 -0,4
        Oma pääoma 274 800 238 400 220 000 173 000 184 600 329 000 289 400 207 100 524 100 450 200 374 000
        Koko pääoma 375 300 288 100 281 000 402 600 271 400 466 300 446 600 290 500 769 700 763 200 485 000
Omavaraisuusaste 73,2 82,8 78,3 43,0 68,0 70,6 64,8 71,3 68,1 59,0 77,1
        Korvaus koko pääomalle -6 120 -960 270 -14 100 -7 740 -9 290 -4 120 -38 300 -1 960 9 240 -5 850
        Pääoma tilikautena 365 900 282 900 274 900 395 800 272 000 450 800 432 700 284 200 760 100 720 000 470 100
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,7 -0,3 0,1 -3,6 -2,8 -2,1 -1,0 -13,5 -0,3 1,3 -1,2

7060819

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi