SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 22.2.2024
            Tunnusluvut                 2010    
Keskiarvo
A-alue
B-alue
C1-alue
C2-alue
C2p-alue
C3-alue
C4-alue
Tiloja edustettuna 42 500 5 990 12 900 9 740 11 400 830 1 520 160
Tiloja otoksessa 920<n<930 120<n<130 220<n<230 200<n<210 270<n<280 20<n<30 50<n<60 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 53,5 62,5 56,0 47,1 52,1 52,1 51,2 32,3
Eläinyksiköt 24,8 17,5 20,1 27,2 29,8 35,7 34,5 24,2
Yrittäjänvoitto -25 900 -31 800 -28 300 -23 300 -22 000 -13 500 -34 200 -30 700
        + Palkkavaatimus 31 400 23 300 28 500 31 100 36 500 41 800 46 000 44 700
        + Korkovaatimus 18 800 23 600 20 400 17 200 17 200 11 600 13 500 7 490
Yrittäjätulo 22 500 14 000 18 300 23 100 29 800 38 400 24 200 21 200
Kannattavuuskerroin 0,45 0,30 0,38 0,48 0,56 0,72 0,41 0,41
Yrittäjätulo 22 500 14 000 18 300 23 100 29 800 38 400 24 200 21 200
        - Korkovaatimus -16 900 -22 500 -18 100 -15 300 -15 300 -10 100 -12 400 -7 310
=Työansio 5 500 -8 620 190 7 800 14 400 28 200 11 800 13 900
        Työtunnit 2 240 1 660 2 030 2 220 2 600 2 980 3 280 3 190
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 2,5 -4,7 0,1 3,5 5,6 9,4 3,6 4,4
        Oma pääoma 274 800 361 000 295 500 247 200 246 900 173 500 214 200 132 600
        Koko pääoma 375 300 439 200 386 300 354 000 361 000 289 000 332 600 245 800
Omavaraisuusaste 73,2 82,2 76,5 69,8 68,4 60,0 64,4 53,9
        Korvaus koko pääomalle -6 120 -6 940 -7 640 -4 990 -3 470 170 -18 800 -20 500
        Pääoma tilikautena 365 900 429 700 378 600 343 500 352 100 282 300 314 200 204 500
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,7 -1,6 -2,0 -1,5 -1,0 0,1 -6,0 -10,1

7060822

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi