LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Viljatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2010    
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000
Tiloja edustettuna 14 000 5 330 4 110 3 370 1 020 130
Tiloja otoksessa 150<n<160 30<n<40 30<n<40 50<n<60 20<n<30 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 53,9 25,4 44,5 75,5 142,0 .
Eläinyksiköt 0,1 0,0 0,1 0,2 0,9 .
Yrittäjänvoitto -17 100 -14 200 -14 500 -19 900 -23 500 .
        + Palkkavaatimus 12 600 7 750 13 800 15 200 21 700 .
        + Korkovaatimus 15 500 8 060 12 500 24 100 33 900 .
Yrittäjätulo 10 100 1 530 11 000 16 900 30 700 .
Kannattavuuskerroin 0,36 0,10 0,42 0,43 0,55 .
Yrittäjätulo 10 100 1 530 11 000 16 900 30 700 .
        - Korkovaatimus -14 600 -8 070 -11 700 -21 500 -32 500 .
=Työansio -4 500 -6 530 -750 -4 690 -1 810 .
        Työtunnit 900 550 980 1 080 1 550 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) -4,7 -11,8 -0,8 -4,3 1,5 .
        Oma pääoma 238 400 133 500 191 700 352 500 520 100 .
        Koko pääoma 288 100 152 500 233 600 421 200 671 600 .
Omavaraisuusaste 82,8 87,5 82,1 83,7 77,4 .
        Korvaus koko pääomalle -960 -5 650 -1 220 3 610 13 400 .
        Pääoma tilikautena 282 900 150 800 230 300 410 000 658 300 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,3 -3,7 -0,5 0,9 2,0 .

7060837

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi