LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sikatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2010    
Sikatilat
Keskiarvo 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000 1.000.000-1.500.000
Tiloja edustettuna 1 310 10 210 610 430 20 0 10
Tiloja otoksessa 50<n<60 0<n<4 5<n<10 20<n<30 11<n<20 0<n<4 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 82,1 . 47,7 68,7 118,7 . . .
Eläinyksiköt 197,5 . 57,4 167,8 280,1 . . .
Yrittäjänvoitto -43 400 . -36 000 -29 100 -72 000 . . .
        + Palkkavaatimus 46 200 . 39 700 39 600 56 700 . . .
        + Korkovaatimus 34 700 . 12 500 30 100 50 800 . . .
Yrittäjätulo 35 700 . 15 500 37 000 35 400 . . .
Kannattavuuskerroin 0,44 . 0,30 0,53 0,33 . . .
Yrittäjätulo 35 700 . 15 500 37 000 35 400 . . .
        - Korkovaatimus -32 900 . -11 800 -26 500 -50 700 . . .
=Työansio 2 700 . 3 650 10 400 -15 400 . . .
        Työtunnit 3 290 . 2 830 2 820 4 040 . . .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 0,8 . 1,3 3,7 -3,8 . . .
        Oma pääoma 524 100 . 193 000 455 400 757 400 . . .
        Koko pääoma 769 700 . 243 400 620 100 1 208 000 . . .
Omavaraisuusaste 68,1 . 79,3 73,4 62,7 . . .
        Korvaus koko pääomalle -1 960 . -22 500 2 360 -4 110 . . .
        Pääoma tilikautena 760 100 . 240 300 609 300 1 200 000 . . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,3 . -9,4 0,4 -0,3 . . .

7060834

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi