LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sekatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2010    
Sekatilat
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Tiloja edustettuna 2 360 120 90 780 700 620 40 0
Tiloja otoksessa 60<n<70 0<n<4 0<n<4 11<n<20 20<n<30 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 79,7 . . 49,7 84,6 124,7 . .
Eläinyksiköt 27,2 . . 6,9 25,2 51,5 . .
Yrittäjänvoitto -32 900 . . -29 200 -29 000 -41 000 . .
        + Palkkavaatimus 31 900 . . 23 100 34 400 42 700 . .
        + Korkovaatimus 33 700 . . 16 300 39 700 56 100 . .
Yrittäjätulo 23 100 . . 7 120 30 100 42 800 . .
Kannattavuuskerroin 0,35 . . 0,18 0,41 0,43 . .
Yrittäjätulo 23 100 . . 7 120 30 100 42 800 . .
        - Korkovaatimus -24 100 . . -13 300 -24 700 -41 100 . .
=Työansio -1 090 . . -6 190 5 330 1 650 . .
        Työtunnit 2 270 . . 1 640 2 450 3 040 . .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) -0,4 . . -3,8 2,2 0,5 . .
        Oma pääoma 374 000 . . 208 600 395 000 616 000 . .
        Koko pääoma 485 000 . . 275 000 469 200 844 100 . .
Omavaraisuusaste 77,1 . . 75,9 84,2 73,0 . .
        Korvaus koko pääomalle -5 850 . . -14 000 -2 350 5 930 . .
        Pääoma tilikautena 470 100 . . 273 100 456 000 809 200 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,2 . . -5,1 -0,5 0,7 . .

7660737

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi