LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Sekatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2010    
Sekatilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 2 370 120 100 780 700 620 40 0
Tiloja otoksessa 70<n<80 0<n<4 5<n<10 11<n<20 20<n<30 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 79,5 . 31,6 49,6 84,6 124,7 . .
Eläinyksiköt 27,1 . 1,4 6,9 25,2 51,5 . .
Yrittäjänvoitto -33 000 . -17 100 -29 400 -29 000 -41 000 . .
        + Palkkavaatimus 31 900 . 9 920 23 100 34 400 42 700 . .
        + Korkovaatimus 24 100 . 9 330 13 300 24 700 41 100 . .
Yrittäjätulo 23 000 . 2 130 7 010 30 100 42 800 . .
Kannattavuuskerroin 0,41 . 0,11 0,19 0,51 0,51 . .
Yrittäjätulo 23 000 . 2 130 7 010 30 100 42 800 . .
        - Korkovaatimus -24 100 . -9 340 -13 300 -24 700 -41 100 . .
=Työansio -1 140 . -7 210 -6 310 5 330 1 650 . .
        Työtunnit 2 270 . 700 1 650 2 450 3 040 . .
=Työtuntiansio -0,4 . -10,2 -3,8 2,2 0,5 . .
        Oma pääoma 373 500 . 132 200 208 700 394 900 616 000 . .
        Koko pääoma 484 300 . 159 600 275 300 469 200 844 100 . .
Omavaraisuusaste 77,1 . 82,8 75,8 84,2 73,0 . .
        Korvaus koko pääomalle -5 940 . -6 780 -14 200 -2 350 5 930 . .
        Pääoma tilikautena 469 500 . 157 300 273 400 456 000 809 200 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,3 . -4,3 -5,2 -0,5 0,7 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi