LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut nautakarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
            Tunnusluvut                 2010    
Muut nautakarjatilat
Keskiarvo 8.000-15.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Tiloja edustettuna 3 900 40 950 1 530 1 350 30
Tiloja otoksessa 90<n<100 0<n<4 11<n<20 30<n<40 40<n<50 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 64,7 . 35,9 54,3 95,7 160,2
Eläinyksiköt 58,4 . 26,3 51,1 86,6 233,4
Yrittäjänvoitto -27 300 . -23 800 -43 000 -11 400 -70 700
        + Palkkavaatimus 40 600 . 26 400 46 500 44 100 68 600
        + Korkovaatimus 21 100 . 11 700 20 600 27 900 55 000
Yrittäjätulo 31 900 . 13 000 23 100 55 600 52 800
Kannattavuuskerroin 0,52 . 0,34 0,34 0,77 0,43
Yrittäjätulo 31 900 . 13 000 23 100 55 600 52 800
        - Korkovaatimus -18 600 . -10 300 -19 500 -22 900 -54 900
=Työansio 13 300 . 2 580 3 460 32 700 -2 120
        Työtunnit 2 890 . 1 880 3 320 3 140 4 900
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 4,6 . 1,4 1,0 10,4 2,2
        Oma pääoma 289 400 . 169 100 319 100 336 000 793 300
        Koko pääoma 446 600 . 212 500 421 200 623 100 1 622 000
Omavaraisuusaste 64,8 . 79,6 75,8 53,9 48,9
        Korvaus koko pääomalle -4 120 . -11 900 -20 500 19 600 15 300
        Pääoma tilikautena 432 700 . 207 000 413 800 596 500 1 573 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,0 . -5,8 -5,0 3,3 1,0

7060831

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi