LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut kasvinviljelytilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2010    
Muut kasvinviljelytilat
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Tiloja edustettuna 5 950 2 530 1 400 960 250 790 20 0
Tiloja otoksessa 90<n<100 11<n<20 11<n<20 20<n<30 11<n<20 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 50,9 23,9 37,3 66,6 122,0 115,2 . .
Eläinyksiköt 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 . .
Yrittäjänvoitto -14 900 -12 700 -14 900 -7 230 -27 600 -29 200 . .
        + Palkkavaatimus 17 000 5 950 14 100 19 800 19 900 52 200 . .
        + Korkovaatimus 14 700 5 680 8 430 21 100 41 100 35 800 . .
Yrittäjätulo 15 400 -1 850 7 590 29 700 24 600 58 700 . .
Kannattavuuskerroin 0,48 -0,16 0,34 0,73 0,40 0,67 . .
Yrittäjätulo 15 400 -1 850 7 590 29 700 24 600 58 700 . .
        - Korkovaatimus -13 200 -4 890 -8 440 -17 000 -32 300 -35 700 . .
=Työansio 2 060 -6 750 -840 12 600 -7 740 23 000 . .
        Työtunnit 1 210 420 1 000 1 410 1 420 3 720 . .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 1,7 -15,9 -0,8 8,9 -5,5 6,2 . .
        Oma pääoma 220 000 84 800 144 800 283 000 536 600 572 100 . .
        Koko pääoma 281 000 98 400 178 500 328 000 660 000 817 000 . .
Omavaraisuusaste 78,3 86,2 81,1 86,3 81,3 70,0 . .
        Korvaus koko pääomalle 270 -7 410 -5 580 11 000 6 710 15 600 . .
        Pääoma tilikautena 274 900 97 700 177 400 322 400 634 900 793 100 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 0,1 -7,6 -3,1 3,4 1,1 2,0 . .

7060840

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi