LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Maitotilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
            Tunnusluvut                 2010    
Lypsykarjatilat
Keskiarvo 8.000-15.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Tiloja edustettuna 10 200 30 1 290 3 850 4 200 720 70
Tiloja otoksessa 350<n<360 0<n<4 5<n<10 70<n<80 170<n<180 70<n<80 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 52,4 . 20,6 37,4 63,5 112,1 184,0
Eläinyksiköt 42,7 . 13,6 24,9 52,5 116,6 218,9
Yrittäjänvoitto -32 100 . -38 200 -29 200 -32 600 -32 300 -37 600
        + Palkkavaatimus 56 400 . 42 800 49 900 63 800 69 800 96 600
        + Korkovaatimus 20 700 . 9947.7189517 13 900 24 700 49 000 71 800
Yrittäjätulo 43 700 . 12 600 33 300 54 500 84 700 125 200
Kannattavuuskerroin 0,57 . 0,24 0,52 0,62 0,71 0,74
Yrittäjätulo 43 700 . 12 600 33 300 54 500 84 700 125 200
        - Korkovaatimus -19 300 . -8 070 -12 600 -23 400 -47 200 -66 200
=Työansio 24 300 . 4 510 20 600 31 100 37 500 58 900
        Työtunnit 4 030 . 3 050 3 560 4 550 4 980 6 890
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 6,0 . 1,5 5,8 6,8 7,5 8,5
        Oma pääoma 329 000 . 136 500 232 300 399 300 728 100 919 500
        Koko pääoma 466 300 . 146 100 271 400 573 300 1 312 000 2 002 000
Omavaraisuusaste 70,6 . 93,5 85,6 69,7 55,5 45,9
        Korvaus koko pääomalle -9 290 . -29 800 -15 300 -5 030 28 600 58 400
        Pääoma tilikautena 450 800 . 146 200 265 200 550 600 1 262 000 1 971 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,1 . -20,4 -5,8 -0,9 2,3 3,0

7060828

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi