LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Lammas ja vuohitilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
            Tunnusluvut                 2010    
Lammas- vuohi- ja laidunkarjatilat
Keskiarvo 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000
Tiloja edustettuna 2 620 570 1 950 110
Tiloja otoksessa 11<n<20 5<n<10 5<n<10 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 35,1 23,6 37,2 57,2
Eläinyksiköt 12,5 4,9 13,7 30,2
Yrittäjänvoitto -55 000 -29 700 -64 000 -25 000
        + Palkkavaatimus 36 600 22 100 40 600 40 700
        + Korkovaatimus 14 300 8 030 15 500 25 900
Yrittäjätulo -4 190 320 -7 940 39 600
Kannattavuuskerroin -0,08 0,01 -0,14 0,59
Yrittäjätulo -4 190 320 -7 940 39 600
        - Korkovaatimus -14 200 -8 040 -15 400 -24 000
=Työansio -18 400 -7 720 -23 400 15 600
        Työtunnit 2 610 1 570 2 900 2 900
=Työtuntiansio (euroa per tunti) -7,0 -4,9 -8,0 5,4
        Oma pääoma 207 100 152 100 215 500 344 000
        Koko pääoma 290 500 158 100 319 100 469 700
Omavaraisuusaste 71,3 96,2 67,5 73,3
        Korvaus koko pääomalle -38 300 -21 500 -45 500 2 590
        Pääoma tilikautena 284 200 154 000 313 100 445 600
Kokonaispääoman tuottoprosentti -13,5 -14,0 -14,5 0,6

7660729

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi