LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Lammas ja vuohitilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2010    
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat
Keskiarvo 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000
Tiloja edustettuna 840 90 160 580
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 43,3 . 43,9 .
Eläinyksiköt 22,6 . 25,4 .
Yrittäjänvoitto -16 800 . -39 300 .
        + Palkkavaatimus 37 700 . 39 400 .
        + Korkovaatimus 20 500 . 8 640 .
Yrittäjätulo 41 400 . 8 640 .
Kannattavuuskerroin 0,71 . 0,18 .
Yrittäjätulo 41 400 . 8 640 .
        - Korkovaatimus -20 500 . -8 640 .
=Työansio 20 900 . 0 .
        Työtunnit 2 690 . 2 810 .
=Työtuntiansio 7,8 . 0,0 .
        Oma pääoma 303 100 . 135 500 .
        Koko pääoma 435 300 . 175 500 .
Omavaraisuusaste 69,6 . 77,2 .
        Korvaus koko pääomalle 7 150 . -29 700 .
        Pääoma tilikautena 404 800 . 169 900 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 1,8 . -17,5 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi