LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Kasvihuoneyritykset
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2010    
Kasvihuoneyritykset
Keskiarvo 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000
Tiloja edustettuna 1 110 130 720 180 60 20
Tiloja otoksessa 60<n<70 0<n<4 20<n<30 20<n<30 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 0,4 . 0,3 0,8 0,9 .
Eläinyksiköt 0,0 . 0,0 0,0 0,0 .
Yrittäjänvoitto -30 000 . -29 000 -28 700 -72 400 .
        + Palkkavaatimus 58 100 . 54 500 66 600 66 600 .
        + Korkovaatimus 10 900 . 5 170 17 200 42 700 .
Yrittäjätulo 38 900 . 30 600 55 000 36 800 .
Kannattavuuskerroin 0,56 . 0,51 0,66 0,34 .
Yrittäjätulo 38 900 . 30 600 55 000 36 800 .
        - Korkovaatimus -10 800 . -5 180 -17 100 -42 600 .
=Työansio 28 000 . 25 500 37 900 -5 820 .
        Työtunnit 4 140 . 3 890 4 750 4 750 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 6,8 . 6,5 8,0 -1,2 .
        Oma pääoma 173 000 . 80 500 255 900 754 800 .
        Koko pääoma 402 600 . 183 100 728 500 1 661 000 .
Omavaraisuusaste 43,0 . 44,0 35,1 45,5 .
        Korvaus koko pääomalle -14 100 . -21 700 -720 -8 820 .
        Pääoma tilikautena 395 800 . 177 200 700 900 1 643 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,6 . -12,3 -0,1 -0,5 .

7060843

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi