LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Avomaapuutarhatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2010    
Avomaapuutarhatilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Tiloja edustettuna 890 10 110 160 70 480 50
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 0<n<4 0<n<4 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 36,1 . . . . 50,6 .
Eläinyksiköt 0,0 . . . . 0,0 .
Yrittäjänvoitto -26 000 . . . . -32 200 .
        + Palkkavaatimus 26 800 . . . . 35 200 .
        + Korkovaatimus 11 600 . . . . 11 000 .
Yrittäjätulo 16 000 . . . . 20 300 .
Kannattavuuskerroin 0,42 . . . . 0,44 .
Yrittäjätulo 16 000 . . . . 20 300 .
        - Korkovaatimus -15 200 . . . . -17 300 .
=Työansio 780 . . . . 2 960 .
        Työtunnit 1 910 . . . . 2 510 .
=Työtuntiansio 0,4 . . . . 1,2 .
        Oma pääoma 184 600 . . . . 181 900 .
        Koko pääoma 271 400 . . . . 314 200 .
Omavaraisuusaste 68,0 . . . . 57,9 .
        Korvaus koko pääomalle -7 740 . . . . -9 750 .
        Pääoma tilikautena 272 000 . . . . 315 400 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,8 . . . . -3,1 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi