SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 6.2.2023
            Tunnusluvut                 2010    
Keskiarvo 0_2.000 2.000_4.000 4.000_8.000 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000
Tiloja edustettuna 57 800 220 1 820 13 300 9 070 7 170 10 100 8 100 8 910 1 520 190 20 10
Tiloja otoksessa 960<n<970 11<n<20 0<n<4 11<n<20 50<n<60 60<n<70 130<n<140 190<n<200 310<n<320 130<n<140 20<n<30 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 42,9 3,2 . 14,4 24,4 39,2 51,1 61,1 75,4 102,0 100,8 24,7 .
Eläinyksiköt 18,2 0,0 . 0,0 0,1 0,7 8,2 26,9 52,8 152,4 170,5 241,8 .
Yrittäjänvoitto -21 900 -640 . -10 000 -14 400 -16 600 -33 100 -31 400 -30 400 -43 800 -40 400 105 900 .
        + Palkkavaatimus 25 000 0 . 6 860 8 100 15 400 27 200 42 800 54 600 62 100 76 800 50 200 .
        + Korkovaatimus 13 400 310 . 3 780 6 550 10 400 16 000 18 500 24 400 45 200 55 900 106 900 .
Yrittäjätulo 16 600 -320 . 580 230 9 120 10 100 29 800 48 800 63 600 92 300 263 000 .
Kannattavuuskerroin 0,43 -1,03 . 0,05 0,02 0,35 0,23 0,49 0,62 0,59 0,70 1,67 .
Yrittäjätulo 16 600 -320 . 580 230 9 120 10 100 29 800 48 800 63 600 92 300 263 000 .
        - Korkovaatimus -13 500 -310 . -3 780 -6 560 -10 300 -16 000 -18 500 -24 600 -45 300 -55 800 -106 800 .
=Työansio 3 120 -640 . -3 200 -6 330 -1 250 -5 930 11 300 24 200 18 300 36 400 156 100 .
        Työtunnit 1 780 0 . 490 570 1 100 1 940 3 050 3 900 4 430 5 480 3 580 .
=Työtuntiansio 1,8 . . -6,5 -10,9 -1,1 -3,0 3,9 6,2 4,2 6,9 43,6 .
        Oma pääoma 221 800 6 280 . 77 000 110 600 175 300 252 400 309 600 397 600 686 100 856 000 1 844 000 .
        Koko pääoma 296 800 6 280 . 77 600 127 600 207 200 316 700 386 100 593 900 1 206 000 1 720 000 2 905 000 .
Omavaraisuusaste 74,7 100,0 . 99,3 86,7 84,6 79,7 80,2 66,9 56,9 49,8 63,5 .
        Korvaus koko pääomalle -6 270 -320 . -6 270 -7 390 -5 180 -15 200 -10 700 -270 15 700 37 700 232 900 .
        Pääoma tilikautena 289 000 6 270 . 74 100 125 900 204 400 310 000 377 400 573 600 1 171 000 1 693 000 2 966 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,2 -5,1 . -8,5 -5,9 -2,5 -4,9 -2,8 -0,0 1,3 2,2 7,9 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi