SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022e  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 4.6.2023
            Tunnusluvut                 2010    
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000 1.000.000_1.500.000
Tiloja edustettuna 42 500 8 060 6 290 9 470 7 980 8 940 1 520 190 20 10
Tiloja otoksessa 920<n<930 50<n<60 60<n<70 130<n<140 190<n<200 310<n<320 130<n<140 20<n<30 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 53,5 24,8 40,2 52,1 60,7 74,6 102,1 100,8 24,7 .
Eläinyksiköt 24,8 0,0 0,5 8,0 26,9 53,2 152,6 170,5 241,8 .
Yrittäjänvoitto -25 900 -14 300 -15 800 -31 100 -31 400 -30 000 -43 900 -40 400 105 900 .
        + Palkkavaatimus 31 400 7 640 14 400 26 400 42 700 54 000 62 100 76 800 50 200 .
        + Korkovaatimus 16 900 6 990 10 500 16 000 18 300 24 100 45 200 55 900 106 900 .
Yrittäjätulo 22 500 320 8 980 11 100 29 600 48 300 63 500 92 300 263 000 .
Kannattavuuskerroin 0,47 0,02 0,36 0,26 0,49 0,62 0,59 0,70 1,67 .
Yrittäjätulo 22 500 320 8 980 11 100 29 600 48 300 63 500 92 300 263 000 .
        - Korkovaatimus -16 900 -6 990 -10 400 -15 900 -18 300 -24 400 -45 300 -55 800 -106 800 .
=Työansio 5 500 -6 670 -1 490 -4 820 11 300 23 900 18 100 36 400 156 100 .
        Työtunnit 2 240 540 1 020 1 880 3 050 3 850 4 430 5 480 3 580 .
=Työtuntiansio 2,5 -12,2 -1,5 -2,5 3,9 6,2 4,2 6,9 43,6 .
        Oma pääoma 274 800 117 200 174 300 253 000 307 100 393 800 686 300 856 000 1 844 000 .
        Koko pääoma 375 300 134 600 210 300 314 700 383 000 586 700 1 207 000 1 720 000 2 905 000 .
Omavaraisuusaste 73,2 87,1 82,9 80,4 80,2 67,1 56,9 49,8 63,5 .
        Korvaus koko pääomalle -6 120 -6 810 -4 160 -13 400 -10 900 -210 15 700 37 700 232 900 .
        Pääoma tilikautena 365 900 133 100 207 400 308 200 374 500 566 100 1 172 000 1 693 000 2 966 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,7 -5,1 -2,0 -4,4 -2,9 -0,0 1,3 2,2 7,9 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi