SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Kasvinviljelytilat paransivat maatalouden kannattavuutta vuonna 2010 

Vuonna 2010 maa- ja puutarhatalouden kannattavuus koheni merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen, joka oli 2000-luvun heikoin. Yrittäjän omalle työlle saama tuntipalkka lähes kaksinkertaistui 7,3 euroon tunnilta. Yrittäjätulo puolestaan nousi 16 100 eurosta 26 400 euroon vuodessa.

Kannattavuuskerroin saadaan, kun yrittäjätulo jaetaan yrittäjäperheen palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla. Kannattavuuskerroin nousi 0,35:stä 0,52:een. Yrittäjä saavutti siis 52 prosenttia 14 euron tuntipalkkatavoitteesta ja 6,3 prosentin oman pääoman tuottotavoitteesta. Tavoitteet kannattavuuskertoimella kertomalla saadaan työntuotoksi 7,3 euroa ja oman pääoman tuotoksi 3,3 prosenttia.

Tuotantosuuntien kannattavuuserot tasaantuivat

Kannattavuus kohosi erityisesti viljatiloilla mutta myös muilla kasvinviljelytiloilla ja puutarhatiloilla. Näissä tuotantosuunnissa kannattavuus oli erityisen heikko vuonna 2009. Kotieläintiloilla kannattavuus keskimäärin tarkasteltuna säilyi ennallaan. Sekä tukialueittain että tuotantosuunnittain kannattavuuserot tasoittuivat. Kannattavuus parani vuonna 2010 kaikissa tilakokoluokissa. Mitä suurempi tila, sitä parempi kannattavuus on keskimäärin. Oman pääoman osuus koko varallisuudesta säilyi 72 prosentin tasolla.

Tuotto- ja kustannuskehitys

Maatalous- ja puutarhayritysten myyntituotot kasvoivat erityisesti kasvinviljely- ja puutarhatuottojen nousun vuoksi 12 prosenttia, 88 200 euroon. Kun tähän lisättiin 52 200 euron tuet, päästiin 140 400 euron kokonaistuottoon, jossa nousua 11 prosenttia. Yritysten keskimääräinen viljelyala kasvoi 3,7 hehtaaria 56 hehtaariin.

Tuotantokustannukset kasvoivat 6 prosenttia, 164 900 euroon. Suhteessa eniten nousivat sähkö-, polttoaine- ja vakuutuskustannukset ja myös pellonvuokrakulut. Mutta samalla erityisesti lannoite- ja myös korko- ja ostorehukustannukset alenivat. Kokonaistuoton ja tuotantokustannusten erotuksena saatava yrittäjänvoitto kasvoi vuoteen 2009 verrattuna 5 000 euroa, mutta on edelleen silti negatiivinen, -24 200 euroa.

Yrittäjätulo lähes ennätystasolle

Yrittäjätulo kohosi edellisvuodesta 10 300 euroa 26 400 euroon. Se jäi korvaukseksi yrittäjäperheen 2 330 tunnin työpanokselle sekä 294 000 euron omalle pääomalle. Yrittäjätulo lasketaan vähentämällä kokonaistuotosta tuotantokustannukset ilman yrittäjäperheen työstä ja omasta pääomasta aiheutuvia palkka- ja korkovaatimuskustannuksia.

Omasta pääomasta aiheutui tuotantotoiminnan riskiin perustuvan 6,3 prosentin tuottotavoitteen mukaan 17 900 euron korkovaatimuskustannus. Omasta työstä aiheutui maataloustyöntekijän tuntipalkkaan pohjautuvan 14 euron mukaan 32 600 euron palkkavaatimuskustannus.

Jos yrittäjätulosta vähennetään palkkavaatimuskustannus, painuu oman pääoman tuotto ja tuottoprosentti negatiiviseksi, noin -2 prosenttiin. Jos yrittäjätulosta vähennetään oman pääoman korkokustannus 6,3 prosentin mukaan ja jaetaan näin jäävä vuosityöansio työtuntimäärällä, jää työtuntiansioksi 3,7 euroa. Vuonna 2009 työtuntiansio oli 1,2 euroa.

Aineistosta

Vuoden 2010 tulokset laskettiin noin 900 kirjanpitotilan luvuista ja painotuksen vuoksi tulokset on yleistettävissä kuvaamaan Suomen 36 900 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen tuloksia.

   
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi