SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2022
            Tunnusluvut                 2009    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 44 700 15 400 5 670 1 140 980 10 700 4 070 310 1 410 210 2 660
Tiloja otoksessa 940<n<950 160<n<170 70<n<80 60<n<70 11<n<20 350<n<360 90<n<100 11<n<20 50<n<60 11<n<20 80<n<90
Käytössä oleva maatalousmaa 50,7 54,0 43,3 0,9 35,4 50,9 57,8 38,1 76,3 61,1 72,6
Eläinyksiköt 23,9 0,1 0,1 0,0 2,0 40,9 54,3 20,6 187,5 157,2 31,1
Yrittäjänvoitto -29 900 -25 300 -18 400 -42 500 -18 900 -34 200 -31 100 -32 700 -34 000 -13 900 -38 500
        + Palkkavaatimus 29 600 12 300 14 200 57 800 23 400 54 300 40 300 32 800 42 100 24 800 25 300
        + Korkovaatimus 12 800 11 500 9 170 7 550 9 500 15 300 14 300 5 950 24 200 13 800 18 300
Yrittäjätulo 12 500 -1 430 5 010 22 900 15 700 35 400 23 500 5 940 32 200 24 600 4 990
Kannattavuuskerroin 0,29 -0,06 0,21 0,35 0,48 0,51 0,43 0,15 0,49 0,64 0,11
Yrittäjätulo 12 500 -1 430 5 010 22 900 15 700 35 400 23 500 5 940 32 200 24 600 4 990
        - Korkovaatimus -12 800 -11 500 -9 180 -7 620 -11 200 -15 300 -14 300 -5 960 -24 100 -13 700 -18 200
=Työansio -330 -12 900 -4 160 15 200 4 380 20 000 9 160 -10 8 030 10 800 -13 200
        Työtunnit 2 190 910 1 050 4 280 1 730 4 020 2 980 2 420 3 110 1 830 1 870
=Työtuntiansio -0,1 -13,9 -3,9 3,6 2,5 5,0 3,1 -0,0 2,6 4,6 -7,0
        Oma pääoma 254 700 230 300 182 500 135 800 190 600 305 300 286 700 127 700 477 800 285 700 366 100
        Koko pääoma 346 800 283 600 226 500 327 600 263 500 438 000 418 500 194 300 679 900 684 200 467 500
Omavaraisuusaste 73,4 81,2 80,5 41,4 72,3 69,7 68,5 65,7 70,3 41,8 78,3
        Korvaus koko pääomalle -13 900 -11 800 -7 500 -29 100 -4 470 -14 700 -12 000 -24 800 -900 13 200 -17 300
        Pääoma tilikautena 344 900 284 300 226 700 321 000 267 800 433 300 409 900 181 900 690 300 662 200 461 200
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,0 -4,2 -3,3 -9,1 -1,7 -3,4 -2,9 -13,7 -0,1 2,0 -3,8


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi