SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2022
            Tunnusluvut                 2009    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 44 700 6 310 13 600 10 400 11 700 950 1 550 170
Tiloja otoksessa 940<n<950 130<n<140 220<n<230 210<n<220 280<n<290 20<n<30 50<n<60 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 50,7 60,7 51,1 46,7 49,1 48,4 49,7 32,9
Eläinyksiköt 23,9 18,0 19,9 25,9 28,6 28,5 31,8 21,0
Yrittäjänvoitto -29 900 -36 200 -29 500 -30 900 -26 600 -24 000 -30 600 -22 400
        + Palkkavaatimus 29 600 22 700 25 800 30 400 34 200 39 700 44 500 42 100
        + Korkovaatimus 12 800 17 000 13 000 11 700 12 000 9 670 9 760 5 380
Yrittäjätulo 12 500 3 370 9 240 11 200 19 700 25 300 23 600 25 100
Kannattavuuskerroin 0,29 0,09 0,24 0,27 0,43 0,51 0,44 0,53
Yrittäjätulo 12 500 3 370 9 240 11 200 19 700 25 300 23 600 25 100
        - Korkovaatimus -12 800 -16 900 -13 000 -11 700 -12 100 -9 680 -9 770 -5 390
=Työansio -330 -13 600 -3 760 -540 7 540 15 600 13 900 19 700
        Työtunnit 2 190 1 670 1 900 2 250 2 530 2 930 3 290 3 110
=Työtuntiansio -0,1 -7,7 -2,0 -0,2 3,0 5,3 4,2 6,3
        Oma pääoma 254 700 340 700 259 100 233 100 237 700 185 400 196 600 110 100
        Koko pääoma 346 800 430 400 345 000 324 000 338 800 279 000 295 900 159 100
Omavaraisuusaste 73,4 79,2 75,1 72,0 70,1 66,4 66,4 69,2
        Korvaus koko pääomalle -13 900 -16 000 -13 600 -16 000 -11 000 -11 000 -17 300 -14 600
        Pääoma tilikautena 344 900 430 800 341 700 322 100 337 800 281 200 289 100 159 200
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,0 -3,7 -4,0 -5,0 -3,3 -3,9 -6,0 -9,2


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi