SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut                 2009    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 59 800 7 780 18 700 14 900 16 500 1 500 2 540 560
Tiloja otoksessa 980<n<990 130<n<140 230<n<240 210<n<220 280<n<290 20<n<30 60<n<70 11<n<20
Käytössä oleva maatalousmaa 41,9 50,5 41,7 38,5 40,0 41,5 36,8 14,3
Eläinyksiköt 17,9 14,8 14,8 18,2 20,5 18,4 19,8 5,6
Yrittäjänvoitto -25 900 -32 800 -26 600 -27 100 -23 300 -19 700 -21 200 -7 960
        + Palkkavaatimus 23 800 19 800 21 900 23 500 26 800 28 700 29 000 12 100
        + Korkovaatimus 10 600 14 600 10 900 9 420 9 810 7 980 6 630 1 920
Yrittäjätulo 8 470 1 550 6 210 5 800 13 200 16 900 14 400 6 100
Kannattavuuskerroin 0,25 0,05 0,19 0,18 0,36 0,46 0,40 0,43
Yrittäjätulo 8 470 1 550 6 210 5 800 13 200 16 900 14 400 6 100
        - Korkovaatimus -10 500 -14 600 -10 900 -9 430 -9 850 -7 990 -6 630 -1 920
=Työansio -2 120 -13 000 -4 720 -3 620 3 370 8 880 7 770 4 180
        Työtunnit 1 760 1 460 1 620 1 740 1 980 2 120 2 150 890
=Työtuntiansio -1,2 -8,5 -2,9 -2,1 1,7 4,2 3,6 6,2
        Oma pääoma 210 300 293 000 217 900 186 200 195 400 153 300 134 000 38 600
        Koko pääoma 280 400 367 800 281 200 252 500 270 600 214 400 196 700 52 300
Omavaraisuusaste 75,0 79,7 77,5 73,8 72,2 71,5 68,1 73,8
        Korvaus koko pääomalle -12 800 -15 500 -13 500 -15 300 -10 800 -9 640 -12 200 -5 310
        Pääoma tilikautena 279 400 368 100 279 000 252 500 269 500 216 800 192 700 52 800
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,6 -4,2 -4,9 -6,1 -4,0 -4,4 -6,4 -10,1


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi