LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Viljatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2009    
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000
Tiloja edustettuna 15 400 5 720 4 440 3 830 1 210 170
Tiloja otoksessa 160<n<170 30<n<40 30<n<40 50<n<60 20<n<30 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 54,0 26,3 41,5 75,3 129,2 291,0
Eläinyksiköt 0,1 0,0 0,0 0,1 0,7 0,0
Yrittäjänvoitto -25 300 -21 100 -20 100 -27 700 -44 900 -101 900
        + Palkkavaatimus 12 300 7 620 11 600 16 400 22 300 25 100
        + Korkovaatimus 11 500 7 010 8 860 16 100 24 000 43 000
Yrittäjätulo -1 430 -6 560 320 4 770 1 320 -33 800
Kannattavuuskerroin -0,06 -0,45 0,02 0,15 0,03 -0,50
Yrittäjätulo -1 430 -6 560 320 4 770 1 320 -33 800
        - Korkovaatimus -11 500 -7 010 -8 870 -16 000 -23 900 -42 900
=Työansio -12 900 -13 500 -8 540 -11 200 -22 600 -76 800
        Työtunnit 910 560 860 1 210 1 650 1 860
=Työtuntiansio -13,9 -24,0 -9,9 -9,3 -13,7 -29,2
        Oma pääoma 230 300 139 800 177 100 322 600 477 200 816 800
        Koko pääoma 283 600 164 500 209 600 396 100 631 800 1 191 000
Omavaraisuusaste 81,2 85,0 84,5 81,4 75,5 68,6
        Korvaus koko pääomalle -11 800 -13 400 -10 200 -8 850 -15 100 -42 100
        Pääoma tilikautena 284 300 165 000 209 000 395 900 638 500 1 210 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,2 -8,1 -4,9 -2,2 -2,4 -3,5


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi