LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Sikatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2009    
Sikatilat
Keskiarvo 15.000_25.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000
Tiloja edustettuna 1 410 0 220 740 410 40 10
Tiloja otoksessa 50<n<60 0<n<4 5<n<10 11<n<20 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 76,3 . 46,0 67,1 107,0 96,5 .
Eläinyksiköt 187,5 . 60,9 143,3 309,6 354,0 .
Yrittäjänvoitto -34 000 . -31 800 -32 600 -40 300 -5 480 .
        + Palkkavaatimus 42 100 . 32 800 38 100 52 200 60 700 .
        + Korkovaatimus 24 200 . 10 400 20 300 37 800 26 000 .
Yrittäjätulo 32 200 . 11 400 25 700 49 700 81 200 .
Kannattavuuskerroin 0,49 . 0,26 0,44 0,55 0,94 .
Yrittäjätulo 32 200 . 11 400 25 700 49 700 81 200 .
        - Korkovaatimus -24 100 . -10 400 -20 200 -37 700 -25 900 .
=Työansio 8 030 . 940 5 430 11 900 55 200 .
        Työtunnit 3 110 . 2 420 2 820 3 860 4 490 .
=Työtuntiansio 2,6 . 0,4 1,9 3,1 12,3 .
        Oma pääoma 477 800 . 206 800 395 900 752 200 534 200 .
        Koko pääoma 679 900 . 254 900 530 600 1 137 000 949 600 .
Omavaraisuusaste 70,3 . 81,1 74,6 66,2 56,3 .
        Korvaus koko pääomalle -900 . -19 400 -6 990 15 800 38 100 .
        Pääoma tilikautena 690 300 . 260 100 541 500 1 151 000 943 800 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,1 . -7,5 -1,3 1,4 4,0 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi