LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Siipikarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2009    
Siipikarjatilat
Keskiarvo 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 750.000_1.000.000
Tiloja edustettuna 210 80 70 50 10
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 61,1 . . 79,8 .
Eläinyksiköt 157,2 . . 293,6 .
Yrittäjänvoitto -13 900 . . -23 800 .
        + Palkkavaatimus 24 800 . . 29 500 .
        + Korkovaatimus 13 800 . . 23 600 .
Yrittäjätulo 24 600 . . 29 300 .
Kannattavuuskerroin 0,64 . . 0,55 .
Yrittäjätulo 24 600 . . 29 300 .
        - Korkovaatimus -13 700 . . -23 500 .
=Työansio 10 800 . . 5 720 .
        Työtunnit 1 830 . . 2 180 .
=Työtuntiansio 4,6 . . 2,6 .
        Oma pääoma 285 700 . . 445 900 .
        Koko pääoma 684 200 . . 1 073 000 .
Omavaraisuusaste 41,8 . . 41,6 .
        Korvaus koko pääomalle 13 200 . . 15 500 .
        Pääoma tilikautena 662 200 . . 1 045 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 2,0 . . 1,5 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi