LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Sekatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2009    
Sekatilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Tiloja edustettuna 2 660 50 460 620 650 830 50
Tiloja otoksessa 80<n<90 0<n<4 5<n<10 11<n<20 20<n<30 20<n<30 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 72,6 . 27,0 42,8 71,2 118,5 151,2
Eläinyksiköt 31,1 . 1,3 13,4 36,3 44,8 240,3
Yrittäjänvoitto -38 500 . -15 700 -29 300 -43 700 -52 800 -76 200
        + Palkkavaatimus 25 300 . 8 060 20 600 30 200 34 800 39 900
        + Korkovaatimus 18 300 . 6 760 9 770 21 500 27 600 40 600
Yrittäjätulo 4 990 . -920 1 080 7 890 9 550 4 240
Kannattavuuskerroin 0,11 . -0,06 0,04 0,15 0,15 0,05
Yrittäjätulo 4 990 . -920 1 080 7 890 9 550 4 240
        - Korkovaatimus -18 200 . -6 760 -9 770 -21 400 -27 500 -40 600
=Työansio -13 200 . -7 690 -8 690 -13 600 -18 000 -36 300
        Työtunnit 1 870 . 590 1 520 2 230 2 580 2 950
=Työtuntiansio -7,0 . -12,9 -5,7 -6,1 -7,0 -8,5
        Oma pääoma 366 100 . 142 500 199 300 418 100 557 700 798 500
        Koko pääoma 467 500 . 155 100 247 100 519 000 733 300 1 210 000
Omavaraisuusaste 78,3 . 91,9 80,7 80,6 76,0 66,0
        Korvaus koko pääomalle -17 300 . -8 290 -17 800 -19 700 -20 100 -25 300
        Pääoma tilikautena 461 200 . 149 000 242 000 510 200 727 000 1 205 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,8 . -5,6 -7,4 -3,9 -2,8 -2,1


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi