LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Muut nautakarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2009    
Muut nautakarjatilat
Keskiarvo 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 4 070 1 160 1 540 1 310 50 0
Tiloja otoksessa 90<n<100 11<n<20 30<n<40 40<n<50 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 57,8 38,7 52,3 79,1 . .
Eläinyksiköt 54,3 28,0 48,0 80,9 . .
Yrittäjänvoitto -31 100 -17 100 -38 700 -33 100 . .
        + Palkkavaatimus 40 300 25 300 44 600 47 700 . .
        + Korkovaatimus 14 300 8 650 14 400 18 400 . .
Yrittäjätulo 23 500 16 900 20 300 32 900 . .
Kannattavuuskerroin 0,43 0,50 0,34 0,50 . .
Yrittäjätulo 23 500 16 900 20 300 32 900 . .
        - Korkovaatimus -14 300 -8 660 -14 400 -18 300 . .
=Työansio 9 160 8 200 5 820 14 500 . .
        Työtunnit 2 980 1 870 3 300 3 530 . .
=Työtuntiansio 3,1 4,4 1,8 4,1 . .
        Oma pääoma 286 700 164 400 293 500 371 800 . .
        Koko pääoma 418 500 220 800 378 400 614 100 . .
Omavaraisuusaste 68,5 74,5 77,6 60,5 . .
        Korvaus koko pääomalle -12 000 -5 750 -21 300 -6 400 . .
        Pääoma tilikautena 409 900 225 700 376 200 585 300 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,9 -2,5 -5,7 -1,1 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi