LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut kasvinviljelytilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.10.2023
            Tunnusluvut                 2009    
Muut kasvinviljelytilat
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Tiloja edustettuna 5 670 2 400 980 1 360 390 510 20 0
Tiloja otoksessa 70<n<80 11<n<20 11<n<20 11<n<20 11<n<20 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 43,3 25,7 35,1 55,2 78,6 79,8 . .
Eläinyksiköt 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 . .
Yrittäjänvoitto -18 400 -12 200 -10 800 -18 900 -29 400 -51 000 . .
        + Palkkavaatimus 14 200 6 070 11 900 14 100 30 400 44 100 . .
        + Korkovaatimus 9 170 4 670 5 690 13 500 16 200 18 500 . .
Yrittäjätulo 5 010 -1 470 6 710 8 620 17 200 11 500 . .
Kannattavuuskerroin 0,21 -0,14 0,38 0,31 0,37 0,18 . .
Yrittäjätulo 5 010 -1 470 6 710 8 620 17 200 11 500 . .
        - Korkovaatimus -9 180 -4 670 -5 700 -13 400 -16 200 -18 500 . .
=Työansio -4 160 -6 150 1 020 -4 850 960 -7 030 . .
        Työtunnit 1 050 450 870 1 040 2 250 3 260 . .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) -3,9 -13,7 1,2 -4,6 0,4 -2,2 . .
        Oma pääoma 182 500 91 900 111 800 271 800 323 700 363 500 . .
        Koko pääoma 226 600 103 200 151 300 302 400 401 100 569 000 . .
Omavaraisuusaste 80,5 89,1 73,9 89,9 80,7 63,9 . .
        Korvaus koko pääomalle -7 500 -6 990 -3 940 -4 460 -10 300 -23 800 . .
        Pääoma tilikautena 226 700 106 300 150 500 300 000 396 700 569 900 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,3 -6,6 -2,6 -1,5 -2,6 -4,2 . .

7060354

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi