LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Maitotilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2009    
Lypsykarjatilat
Keskiarvo 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 10 700 1 480 4 150 4 360 640 50
Tiloja otoksessa 350<n<360 5<n<10 90<n<100 170<n<180 70<n<80 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 50,9 18,4 36,4 65,3 110,4 200,1
Eläinyksiköt 40,9 10,7 24,7 53,7 114,9 209,8
Yrittäjänvoitto -34 200 -36 100 -33 200 -34 200 -34 100 -62 200
        + Palkkavaatimus 54 300 34 500 49 300 62 700 71 400 97 800
        + Korkovaatimus 15 300 5 420 10 900 20 000 33 200 40 600
Yrittäjätulo 35 400 3 720 27 000 48 500 70 500 76 100
Kannattavuuskerroin 0,51 0,09 0,45 0,59 0,67 0,55
Yrittäjätulo 35 400 3 720 27 000 48 500 70 500 76 100
        - Korkovaatimus -15 300 -5 430 -10 900 -19 900 -33 200 -40 500
=Työansio 20 000 -1 700 16 000 28 500 37 300 35 600
        Työtunnit 4 020 2 550 3 650 4 640 5 290 7 240
=Työtuntiansio 5,0 -0,7 4,4 6,1 7,0 4,9
        Oma pääoma 305 300 114 400 218 300 396 800 652 000 736 600
        Koko pääoma 438 000 125 100 258 500 576 800 1 251 000 1 960 000
Omavaraisuusaste 69,7 91,5 84,4 68,8 52,1 37,6
        Korvaus koko pääomalle -14 700 -30 400 -20 800 -8 750 17 400 17 300
        Pääoma tilikautena 433 300 119 700 259 100 566 000 1 256 000 1 952 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,4 -25,4 -8,1 -1,5 1,4 0,9


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi